header

maandag, 20 november 2017 13:45

Ambitie Rijkswaterstaat: Afsluitdijk energieneutraal

De ambitie van Rijkswaterstaat is om de Afsluitdijk energieneutraal te maken. De energie die nodig is wil Rijkswaterstaat dan ook lokaal, op eigen grond en duurzaam opwekken.

Tijdens de versterking van de Afsluitdijk worden er grote pompen geplaatst. Dat is nodig om meer en sneller water af te kunnen voeren, zodat ons land ook in de toekomst beschermd is tegen overstromingen. De huidige spuisluizen hebben voor de toekomst niet genoeg capaciteit in de winter en kunnen bovendien alleen bij laagwater op het Wad het overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren. Om zulke enorme pompen te kunnen laten draaien is de hoeveelheid energie die nodig is ook groot.
Rijkswaterstaat heeft daarom gezocht naar plekken waar zonnepanelen kunnen worden ingepast in het landschap om deze energie op te wekken. Ze is daarvoor in gesprek gegaan met mensen die rond de dijk wonen of een belang hebben in de omgeving. Rijkswaterstaat heeft ook gekeken naar het landschap, de natuur en de mogelijkheden voor aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Bomenkap en herbeplanting
Van de beschikbare 90 ha rijksgrond is na overleg met omwonenden en stakeholders 60 ha afgevallen. Voor de overige 30 ha, zijn locaties onderzocht. Na gesprekken met omwonenden en stakeholders zijn de oksels binnen de wegen van de opritten en afritten bij Den Oever besproken als een van de mogelijke locaties. Het gaat dan om circa 3 tot 4 ha. Hiervoor zouden dan bomen op die plek moeten wijken. De bomenrij bij de oude zeedijk van Wieringen en het Robbenoordbos zijn ook bekeken. Deze blijven behouden.
Er is een petitie gestart door omwonenden tegen de locatie in de oksel van de A7/afrit N99 bij Den Oever. Rijkswaterstaat is het met de omwonenden eens dat het CO2-gebruik omlaag moet. Naast het plaatsen van zonnepanelen wil ze daarom de bomen die voor de zonnepanelen zouden moeten wijken, op een andere plek compenseren door het planten van nieuwe bomen. Rijkswaterstaat volgt daarvoor de richtlijnen van de Wet Natuurbescherming.

In gesprek over inpassing zonnepanelen
Rijkswaterstaat heeft locaties gezocht die de omgeving het meest sparen. Maar ze wil graag het gesprek aangaan over waar dat nog beter kan. In week 47 heeft Rijkswaterstaat een gesprek met Stichting Landschapszorg Wieringen en op 29 november is er een inloopavond in het informatiecentrum op Kornwerderzand. Daar licht Rijkswaterstaat de plannen toe en zullen de vragen van de aanwezigen zo goed mogelijk worden beantwoordt. Vanaf 9 november zijn de stukken openbaar en kan iedereen die dat wil zijn suggesties aandragen door een zienswijze in te dienen. Dit kan op de website van Platform Participatie. Lees meer informatie op de projectpagina Project Afsluitdijk.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties