header

vrijdag, 24 november 2017 11:47

Projectteam Meanderende Maas selecteert ingenieursteam

Het projectteam Meanderende Maas, heeft een ingenieursteam geselecteerd. Het gaat om een combinatie van de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Tauw , Land-id en Bureau Drift onder de naam van ‘Ingenieursteam Meanderende Maas’. Vanaf 1 december 2017 tot eind 2019 gaat het ingenieursteam onderzoeken, reken- en tekenwerk verrichten voor het dijkversterkings-, rivierverruimings- en gebiedsontwikkelingsproject Meanderende Maas, verkenning Ravenstein-Lith. Het ingenieursteam gaat daarin ook ideeën uit de omgeving van het project verwerken.

De dijk tussen Ravenstein en Lith wordt versterkt, de Maas krijgt meer ruimte en het gebied wordt ontwikkeld. Het project Meanderende Maas richt zich op beide zijden van de Maas, dus zowel in Brabant als Gelderland, tussen de A50 bij Ravenstein en de sluis bij Lith. Met de versterking van de 25 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo’n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen.

Meepraten, -denken en -ontwerpen
Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Het ingenieursteam gaat in deze periode veel (technische) onderzoeken verrichten, zoals bodem- en waterstandsonderzoek. Ook gaat het team globale ontwerpen maken en de bijbehorende kosten ramen.
In deze fase worden ook ideeën en suggesties van bewoners, ondernemers, recreanten en andere betrokkenen opgehaald. Dit kunnen suggesties zijn die bijdragen aan het versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith, of initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken. De omgeving kan dus meepraten, meedenken en meeontwerpen. Op deze manier wordt toegewerkt naar een besluit in 2019 over een pakket maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling (het voorkeursalternatief) waarin de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk een plaats krijgen.

Planning en samenwerkende partners
De verkenningsfase van Meanderende Maas eindigt in 2020. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. Naar verwachting start de uitvoering in 2023 en zijn de werkzaamheden afgerond in 2028.
Meanderende Maas verkenning Ravenstein – Lith is een samenwerkingsverband van tien verschillende partijen: de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Waterschap Aa en Maas is de trekker van de verkenning. Meanderende Maas maakt onderdeel uit van het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Meer informatie over het project is te vinden op www.meanderendemaas.nl

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties