header

donderdag, 07 december 2017 10:06

Nieuwe Lekdijk klaar? Oude afbreken maar

De nieuwe Lekdijk bij de Beatrixsluis is sinds augustus klaar, dus konden de afgravingswerkzaamheden van de oude Lekdijk afgelopen september beginnen. Maar niet voordat Rijkswaterstaat samen met aannemer Sas van Vreeswijk en het Hoogreemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een stukje eeuwenoude dijk aan de binnenkant had bekeken.

Een bijzonder moment, noemt Dennis Boone, ontwerpleider primaire waterkering bij Sas van Vreeswijk, de bezichtiging van het oude stukje kleidijk langs de Lek. "Zoiets maak je niet vaak mee, want dijken zijn meestal nog in functie. Maar omdat deze dijk zijn waterkerende functie niet meer had, konden we er gerust een sleuf doorheen graven en zo de structuur van een heel oud stukje kleidijk bekijken."

Streng dijkbeheer
We praten dan over een negenhonderd jaar oud stuk dijk, dat na de afsluiting van de Rijn bij Wijk bij Duurstede stap voor stap opgehoogd en verbreed werd. Martin van de Beek, Projectbeheerder Waterbeheer bij het HDSR, vermoedt dat dat toentertijd op zeer doordachte wijze en onder streng toezicht gebeurde. "De dijk bestond eigenlijk bijna alleen maar uit klei. Er was alleen een wegspoor en een klein beetje puin te zien. De waterschappen hebben er destijds dus goed op toegezien dat de dijk met pure klei werd opgehoogd. Voor die tijd best bijzonder, want toen was het dijkbeheer over het algemeen wat 'losser' dan nu. Ophogen met ander materiaal dat voorhanden was, was vrij normaal."

Klei en zand hergebruikt
Inmiddels is Sas van Vreeswijk flink op streek met het afgraven van de oude kleidijk langs de Lek en de oude zanddijk langs het Lekkanaal. De klei heeft zijn weg gevonden naar de Heesseltsche Uiterwaarden langs de Waal, waar de klei op de bodem van een geul is geplaatst. Een duurzame en slimme oplossing. Het zand is verkocht en de overige grond wordt gebruikt om de kuilen op te vullen die zijn ontstaan bij de zandwinning in buurdorp Tull en 't Waal. Medio november was Sas van Vreeswijk klaar met het afgraven van de bestaande waterkering en startte Sas met het graven van de vaargeul richting de derde kolk. Dat gebeurt met een drijvend ponton met kraan.

Monitoren van de nieuwe Lekdijk
Alles verloopt dus mooi volgens planning, hoewel dat volgens Boone best wat voeten in aarde had. "Van vorig jaar oktober tot maart dit jaar waren we in de weer met de aanleg van de nieuwe dijk. Een secuur werkje waarbij we de dijk steeds in slagen van 2 m ophoogden. Dat moest op die manier omdat de ondergrond slap was en we daarom de dijk voortdurend moesten monitoren op bijvoorbeeld verzakking."
"Pas toen de ondergrond stabiel genoeg was, kon de nieuwe dijk in gebruik worden genomen en de oude dijk worden afgegraven. De geul waarmee we nu bezig zijn moet op tijd af zijn, want daar gaan we de sluisdeuren doorheen vervoeren. Dat zal het late voorjaar van 2018 zijn."

Eigenaarschap van de Lekdijk
HDSR kijkt ondertussen vol belangstelling mee met alle werkzaamheden. Niet zonder reden, geeft Van de Beek aan. "Naar verwachting in 2019 draagt Rijkswaterstaat het eigendom en beheer van de Lekdijk over aan HDSR. Daarom zijn we van meet af aan betrokken en praten wij indirect een woordje mee. De lijnen met Rijkswaterstaat en aannemer Sas van Vreeswijk zijn kort, wat het contact erg prettig maakt."

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties