header

dinsdag, 19 december 2017 11:38

Samenwerking grondstoffenterugwinning voor circulaire economie

Samenwerking grondstoffenterugwinning voor circulaire economie JJPerspectives.

Op 15 december ondertekenden, in het bijzijn van Jaya Ratnam, ambassadeur van Singapore, en Henk Snoeken, adjunct-directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dertien partners onder coördinatie van Witteveen+Bos het samenwerkingsconvenant voor het PIB Cluster ReCirc Singapore. Dit convenant verbindt de partners in de verkenning en realisatie van circulaire oplossingen op het gebied van slib- en afvalverwerking en grondstoffenterugwinning in Singapore en Nederland. ReCirc Singapore is een initiatief van Witteveen+Bos, Waternet, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Doelstelling
Deze samenwerking kwam tot stand doordat de initiatiefnemers vorig jaar samen met Singaporese partners concludeerden dat er veel overeenkomsten zijn tussen Singapore en Nederland: beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen, kritische afvalproblematiek, beperkt landoppervlak, zijn dichtbebouwd en hebben te maken met een vergrijzende bevolking die welzijn en productiviteit onder druk zet. Van deze gelijkenissen kan geprofiteerd worden door samen te werken, kennis uit te wisselen en gezamenlijk markten en oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft dit initiatief daadkrachtig omarmd en zo is, onder andere met RvO.nl, ReCirc Singapore binnen het programma Partners for International Business (PIB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkeld.

Over het consortium
Het consortium start met het PIB-programma ReCirc Singapore (2018-2020) dat uiteindelijk moet resulteren in het Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy (vanaf 2021). De samenwerking binnen dit convenant vraagt om pragmatische oplossingen, toegepaste R&D en sectoroverstijgende samenwerking. Onderwerpen voor deze samenwerking zijn onder andere:
- behandeling en terugwinning van bodemas en vliegas
- sorteren, scheiden en recyclen van stedelijk afval
- geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib
- verwerking en terugwinning van verpakkingsmateriaal en plastic afval
- voedselafvalbehandeling en grondstoffenterugwinning
- e-afvalbehandeling en terugwinning van waardevolle materialen

ReCirc Singapore is een publiek-private samenwerking gefaciliteerd door RvO.nl: een coalitie tussen bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het is een alliantie van kennis, kunde en bedrijfsleven. In ReCirc Singapore werken de volgende bedrijven samen: Witteveen+Bos (clustercoördinator), Waternet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Nijhuis Industries, Paques, CirTec, World of Walas, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Delft University of Technology, Wageningen University and Research en Upp! UpCycling Plastic.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties