header

donderdag, 18 januari 2018 14:07

Opening nieuw grondwatermeetnet in Brabant

In Udenhout is op 16 januari het vernieuwde Grondwatermeetnet van de provincie Noord-Brabant geopend door Sas Terpstra (programmamanager Water) en Guïljo van Nuland (algemeen directeur Brabant Water). Na een meerjarig traject van inventariseren, beschrijven, aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden werd op 16 januari gevierd dat, mede dankzij de unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Brabant Water, een toekomstbestendig en goed functionerend grondwaterstandsmeetnet is gerealiseerd.

Het grondwaterstandsmeetnet beslaat circa driehonderd locaties met zo’n 725 filters op diverse diepten, variërend van freatisch tot wel 500 meter onder maaiveld. Het grondwatermeetnet is nodig om de toestand en trends (van het grondwater) te monitoren.
Niet alleen de provincie maar ook andere organisaties en overheden hebben belang bij continue en kwalitatief goede monitoring van het grondwater. Daarom wordt informatie uit dit meetnet ook gebruikt voor onder andere de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, evaluatie van de verdrogingsbestrijding, uitvoering van het beregeningsbeleid en studies naar de draagkracht van het watersysteem in Noord-Brabant.
Een continue meetreeks van goede kwaliteit is van belang om toestand en trends van het grondwater te kunnen beschrijven. Daarom is niet alleen goede meetapparatuur van belang, maar minstens zo belangrijk zijn de faciliteiten om langjarig op één locatie te kunnen blijven meten: de goede afwerking van de meetlocatie middels een robuuste koker. Om continue en langjarige meetreeksen te kunnen blijven garanderen was een investering in zowel de afwerking van de meetlocatie als de meetapparatuur noodzakelijk. Kokers waren veelal niet vandalisme-bestendig, bij veel locaties hing de logger aan de buitenkant van de koker, en ongeveer 30 procent van de locaties was met een straatpot afgewerkt.

Aanpak
Omdat de provincie van mening is dat een robuuste afwerking van een meetlocatie onlosmakelijk samenhangt met een (kwalitatief) goede datalevering, zijn deze beide onderdelen gezamenlijk aanbesteed. De meetdata koopt de provincie Noord-Brabant voor een aantal jaren in met een hoge leveringsgarantie (98 procent) en datakwaliteit (95 procent). De provincie is dus geen eigenaar meer van de meetapparatuur. Deze constructie leverde een win-winsituatie op: de markt kreeg ruimte om nieuwe technieken toe te passen terwijl de provincie, door het stellen van duidelijke randvoorwaarden, de verantwoordelijkheid voor het meten kon neerleggen bij een gespecialiseerde partij.

Belangrijke elementen van de aanbesteding zijn geweest:
- De robuuste en vandalismebestendige koker is technisch gedetailleerd voorgeschreven, maar tegelijkertijd is binnen de gestelde eisen ruimte gegeven voor innovatie op het ontwerp;
- Duidelijke randvoorwaarden tijdens uitvoering werkzaamheden (inclusief veldcontroles) en betreffende de datalevering, gericht op een hoge datagarantie en –kwaliteit;
- Uitvoering is opgedeeld in clusters bestaande uit ongeveer 25 locaties;
- Eerste cluster is beschouwd als inwerkcluster met een go/no-go moment.

Op 5 juli 2016 is de opdracht gegund aan Koenders Instruments met Miltop als onderaannemer, en eind september 2017 is het opgeknapte meetnet opgeleverd. De provincie Noord-Brabant heeft in het gehele traject nauw samengewerkt met Brabant Water. Brabant Water heeft de werkzaamheden voorbereid, begeleid en gecontroleerd en voert voor de meetperiode ook de controles op de datagarantie en datakwaliteit (validatie) uit.

Resultaat
Door een grondige voorbereiding was de provincie verzekerd van een gedegen inventarisatie van de benodigde acties per locatie, en was de probleemstelling met bijbehorende gewenste oplossing helder omschreven. Uiteindelijk heeft de grondige voorbereiding zich dubbel en dwars terugbetaald in de efficiëntie en de kwaliteit van de uitvoering. Alle partijen zijn zeer tevreden over de geleverde werkzaamheden en de samenwerking die heeft geleid tot een toekomstbestendig grondwaterstandsmeetnet voor de provincie Noord-Brabant.
Overzicht van de meetpunten en mogelijkheid voor bekijken van de (actuele) metingen: https://grondwaterstand.brabant.nl.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties