header

vrijdag, 26 januari 2018 14:12

Minder muskusratten in 2017, populatie steviger onder controle

Het aantal gevangen muskusratten in het Nederlandse rivierengebied blijft dalen. Dat betekent opnieuw minder schade aan dijken en oevers. Ook het aantal gevangen beverratten daalt, na jaren van stijging. Het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, van vier waterschappen langs de grote rivieren, ving 10.174 muskusratten in 2017 (12.006 in 2016) en 339 beverratten (453 in 2016).

Daarmee is de populatie muskusratten nog steviger onder controle in het werkgebied van de waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Naar verwachting zet de daling voort in 2018. Het waterschap blijft alert, want de plaagsoort plant zich razendsnel voort.
Bij Waterschap Rijn en IJssel blijft de instroom vanuit Duitsland zorgen voor hoge vangsten in het grensgebied. Bij Waterschap Hollandsche Delta is een sterke daling te zien; om de populatie onder controle te krijgen, was in 2016 in enkele vanggebieden extra inzet nodig. Dat blijkt succesvol.

Beverratten
Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren nog spaarzaam worden bestreden. De strategie van vangsten bij de grens werkt nog steeds. Na vier jaar stijging, daalt nu het aantal vangsten: van 453 in 2016 naar 339 in 2017. De getallen in het binnenland blijven zeer beperkt. Slechts een enkele beverrat komt voorbij Tiel.

Bijvangsten
Beschermde diersoorten als bevers en otters werden niet gevangen, vogels en vissen soms wel. Het aantal ‘ongewenste bijvangsten’ bleef in 2017 vrijwel gelijk: 432, tegen 406 vorig jaar. Nu in grote delen van Nederland de populatie muskusratten onder controle komt, hoeven er minder vangmiddelen te worden ingezet. Bovendien zijn vallen en klemmen steeds verder verfijnd, om bijvangst te vermijden.

Meer over muskusrattenbeheer: www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/index.html

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties