header

donderdag, 22 februari 2018 09:17

Nieuwe app: 'Water op straat'

HKV lanceerde onlangs een nieuwe gratis app: Water op straat. De app is te downloaden uit de Google Play Store of Apple App Store.

Er is bij de Nederlandse overheden veel aandacht voor de gevolgen van extreme regenbuien. Met de app Water op straat is deze informatie nu toegankelijk voor het grote publiek. Het klimaat is de afgelopen decennia veranderd. KNMI en HKV hebben in opdracht van Stowa recent aangetoond dat zware buien aantoonbaar veel vaker voorkomen dan vroeger. De kans op wateroverlast is daarmee ook toegenomen. Met de app kunnen burgers en bedrijven zien wat dat voor hen betekent. De overheden werken in het kader van het Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptie nu aan stresstesten, om te zien of, en in welke mate, optredende risico’s acceptabel zijn en of maatregelen nodig zijn om de risico’s te verminderen. Met de nieuwe app Water op straat kunnen burgers en bedrijven zelf nagaan wat het risico is en of ze nog aanvullende maatregelen willen treffen om het risico te verminderen.

Hoe de kaarten zijn afgeleid
De kaarten in Water op straat zijn het resultaat van een landelijke modelanalyse, ze geven een indicatie van de te verwachten wateroverlast. Een meer gedetailleerde risicoanalyse kan een preciezer beeld opleveren. Het model is gebaseerd op een hoogtekaart van heel Nederland (AHN3) met de recent opnieuw vastgestelde statistiek van zware buien, waarin het effect van reeds opgetreden klimaatverandering duidelijk zichtbaar is (Stowa 2018). De optredende wateroverlast is berekend met een resolutie van 2,5 meter. Er is onderscheid gemaakt in drie herhalingstijden voor de hoeveelheid neerslag: tien, honderd en duizend jaar. Hierbij is gekozen voor een duur van twee uur omdat binnen deze tijdsduur wateroverlast in stedelijk gebied ontstaat.
Voor gebieden waar gegevens onbetrouwbaar zijn vanwege het gehanteerde algoritme is dat aangegeven. Indien hiervoor nieuwe gegevens beschikbaar komen worden deze opgenomen in een update van de app. We bieden gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om hiervoor nauwkeurigere gegevens beschikbaar te stellen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties