header

dinsdag, 27 februari 2018 10:17

Publiekspanel: politiecontroles worden als zinvol ervaren

De vierde peiling van het Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland is in december 2017 afgenomen. De peiling betreft een vragenlijst onder weggebruikers in Noord-Nederland. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt om de veiligheid op de noordelijke rijkswegen te verbeteren.

Een deel van de vragen die in deze peiling gesteld zijn, komt overeen met vragen van de eerste peiling in 2016. Uit een vergelijking met die peiling blijkt onder meer dat weggebruikers het wegdek op dit moment als veiliger ervaren dan in 2016. Ook blijkt dat weggebruikers politiecontroles belangrijk vinden voor de verkeersveiligheid.

Veiligheid op auto(snel)wegen
Uit de vierde peiling blijkt dat de meeste weggebruikers (73 procent tot 75 procent) zich veilig of heel veilig voelen op de auto(snel)wegen in Noord-Nederland. Dit is vergelijkbaar met het veiligheidsgevoel in 2016. Eigenschappen van de wegen die de weggebruikers toch als onveilig ervaren, zijn voornamelijk op- en afritten en weefvakken. Omdat al langer bekend was dat weggebruikers weefvakken als onveilig ervaren, heeft Rijkswegen Noord-Nederland een animatie gemaakt over het gebruik van weefvakken. Die animatie staat op de website van Rijkswegen Noord-Nederland en wordt zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht om weggebruikers te helpen om veilig gebruik te maken van de in- en uitvoegstrook. Nog een opvallend resultaat is dat minder weggebruikers het wegdek als onveilig ervaren. Het aantal is gedaald met 10 procent ten opzichte van 2016. Een positief resultaat, dat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de afgeronde onderhoudswerkzaamheden op onder meer de A7, A28 en N31.

Rol politie en Rijkswaterstaat
Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de respondenten politiecontroles op auto(snel)wegen (heel) zinvol vindt. Dit is een stijging ten opzichte van 2016, toen 67 procent de controles (heel) zinvol vond. Tegelijkertijd vindt 56 procent dat er meer politiecontroles mogen komen. De respondenten vinden dat de politie vooral moet controleren op asociaal rijgedrag (79 procent), afleiding achter het stuur (66 procent) en alcohol-/drugsgebruik (45 procent). Opvallend is dat meer mensen pleiten voor meer controle op afleiding achter het stuur. Dit percentage is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2016. De politie beschouwt de conclusies over politiecontroles als erg waardevol en gebruikt ze als input bij het vaststellen van de speerpunten voor controles. Wat betreft de rol van Rijkswaterstaat als wegbeheerder, is 84 procent van de respondenten daar (heel) tevreden over. Dit is vergelijkbaar met het resultaat uit 2016 (80 procent). Ook blijkt uit de resultaten dat de meeste respondenten goed op de hoogte zijn van de taken van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat.

Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland
Onder de naam Rijkswegen Noord-Nederland maken Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie zich sterk voor de veiligheid op de rijkswegen van Drenthe, Friesland en Groningen. Eén van de manieren waarop zij dat doet, is met het Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland. Deelnemers aan het panel krijgen drie keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Aanmelden voor deelname kan via de pagina Meedenken met Rijkswaterstaat. Door de meningen en inzichten van het publiekspanel hopen de drie partners de veiligheid op de noordelijke rijkswegen verder te kunnen verbeteren.
Aan de vierde peiling van dit panel hebben 528 weggebruikers uit Noord-Nederland deelgenomen. Via een online vragenlijst hebben zij hun mening gegeven over zes thema’s: gebruik auto(snel)weg, veiligheid, bebording en voorzieningen, gedrag en snelheid, rol Rijkswaterstaat en politie en lijnbussen en vrachtwagens.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties