header

woensdag, 28 maart 2018 14:49

TU Delft krijgt hoge score volgens benchmark MIT

MIT, Massachusetts Institute of Technology, die wereldwijd wordt gezien als de beste technische universiteit, heeft in het kader van haar ‘onderwijstransformatie’ het onderwijs van de TU Delft en drie andere TU’s onder de loep genomen. In de benchmark heeft MIT eerst het meest ‘cutting edge’ ingenieursonderwijs van dit moment en de verwachtte koplopers in de toekomst in kaart laten brengen. De vijftig deskundigen die zijn geïnterviewd plaatsen de TU Delft soms in de lijst van huidige en soms in die van toekomstige leiders. Daardoor staat Delft in beide lijsten in de top 10 (respectievelijk 4de en 7de positie).

Een aantal factoren maken dat de TU Delft genoemd wordt als een van de thought leaders, waaronder de innovatieve opleidingen Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie, het feit dat de TU Delft al vroeg startte met open en online onderwijs, de ambitieuze, succesvolle studentenprojecten, en de keuze om het investeren in de onderwijsvaardigheden van docenten. Het onderwijs van vier universiteiten die MIT beschouwt als voorlopers in technisch onderwijs, is nader onder de loep genomen. Hierbij is bij elk van die instellingen gesproken met ruim dertig bestuurders, docenten, studenten, alumni en relaties.

De Delftse spirit
De TU Delft onderscheidt zich van de drie andere onderzochte universiteiten, doordat het onderwijs gaandeweg, stap voor stap is ontwikkeld. Veel geïnterviewden verwijzen naar ‘a Delft spirit and attitude’: een open en egalitaire houding die het ontstaan van nieuwe ideeën en innovatieve benaderingen vanuit de universitaire gemeenschap mogelijk maakt, zowel van studenten en docenten, als van managers en ‘university leaders’. In dit verband worden ook de ambitieuze, succesvolle studentenprojecten (zoals zonnewagen Nuna en de fiets van het Human Power Team) genoemd. De Delftse mentaliteit wordt in verband gebracht met de Nederlandse cultuur, met waarden als inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Dat is volgens het rapport ook zichtbaar in de Delftse bestuursstijl: succesvolle ontwikkelingen zijn vaak van onderaf ontstaan en worden door het bestuur gestimuleerd en ondersteund. Het succes van deze aanpak blijkt volgens de geïnterviewden zowel uit de kwaliteit van de alumni, als uit de reputatie van de TU.

‘Can-do’ ingenieursmentaliteit
Naast inclusiviteit zien de geïnterviewden in Delft een ‘can-do’ ingenieursmentaliteit en een sterke wil om bij te dragen aan een betere samenleving. Dat zien ze bijvoorbeeld terug in de manier waarop de universiteit in een vroeg stadium in open en online onderwijs is gestapt, waarmee de TU Delft bijdraagt aan technisch onderwijs wereldwijd, met een positieve impact op het onderwijs op de campus. De rol van de Vice Presidents for Education (tot voor kort Anka Mulder en eerder Paul Rullman), de directeur Onderwijs van de faculteit Lucht & Ruimtevaart (Aldert Kamp, voor zijn bijdrage aan de visie op de ingenieur van de toekomst), en de Directeur Onderwijs & Studentenzaken (Timo Kos, voor het succes van het open & online onderwijs van de Extension School), worden expliciet geprezen. De auteurs verwachten dat de onderwijsinnovatie de komende jaren wordt voortgezet, door de oprichting in 2017 van de Teaching Academy (die Delftse docenten ondersteunt bij de ontwikkeling van hun onderwijs) en de nieuwe onderwijsvisie die eind 2017 verscheen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties