header

donderdag, 29 maart 2018 12:29

Omzet Tauw stijgt met 8 procent in 2017

Tauw Group, het Europese advies- en ingenieursbureau voor de duurzame leefomgeving, boekte in 2017, net als in 2015 en 2016, goede financiële resultaten. Het bureau noteerde een omzetstijging van 8 procent, van 109 miljoen naar 118 miljoen euro. 2017 stond in het teken van de terugkoop van het minderheidsaandeel (25 procent) van investeerder Wadinko door Tauw. Daarmee kwam het advies- en ingenieursbureau volledig in handen van de werknemers en het management.

De financieel gezonde situatie én de medewerkersparticipatie bieden het bureau naar eigen zeggen een stabiele basis naar de toekomst. In de komende jaren is volop ruimte voor innovaties in projecten en ontwikkeling van medewerkers, aldus Tauw.

Medewerkersparticipatie
Het Europese advies- en ingenieursbureau heeft in 2017 voor een vorm van medewerkersparticipatie gekozen. Daarbij valt zeggenschap en eigenaarschap bewust niet samen met de managementstructuur. Tauw-CEO Annemieke Nijhof vindt dit participatief leiderschap een zeer logische keuze. ”De binding van medewerkers met de Tauw-organisatie is altijd sterk geweest. We willen niet dat er een soort partnerschap ontstaat, waarbij de managers én de organisatiemacht bezitten én ook het grootste deel van de winst incasseren. We creëren de resultaten met elkaar en iedereen participeert daarin financieel gelijkwaardig. Zo heeft iedere medewerker met een onbepaalde tijdcontract certificaten gekregen. Daarnaast heeft maar liefst 50 procent van de medewerkers zelf meer participaties gekocht.”

Technology Development Board
Tauw-medewerkers besteden een belangrijk deel van hun tijd aan product- en kennisinnovatie. Om op internationaal niveau een sterke positie te verwerven, blijft Tauw fors investeren in nieuwe technologische oplossingen. Die investeringen zijn noodzakelijk om de komende jaren voorop te blijven lopen de sterk veranderende omgeving. Sterke focus hierbij ligt op datamanagement en innovatieve vertaling van onderzoeksresultaten en advies. Vanuit de in 2017 binnen Tauw opgerichte Technology Development Board worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetmethoden met drones en XRF, en de vertaling van resultaten met VR/AR.

Nationaal en internationaal positief
In de omzetstijging van 8 procent in 2017 is het aandeel van de buitenlandse entiteiten met 11 procent het grootst geweest. Nijhof: “Dit is in lijn met de Tauw Group Strategy 2020, waarin we inzetten op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector.” De toegevoegde waarde stijgt met 9 procent van 86,3 miljoen euro in 2016 naar 93,7 miljoen euro in 2017. Ook deze stijging is met name zichtbaar in de buitenlandse entiteiten (stijging van 10 procent).
Het bruto resultaat bedraagt 3,7 miljoen euro. De Nederlandse groepsmaatschappijen droegen hieraan bij met 1,9 miljoen euro en de buitenlandse groepsmaatschappijen met 1,8 miljoen euro. Het resultaat in het buitenland is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de extra kosten die met de herfinanciering en de introductie van de medewerkersparticipatie gepaard gingen, laat Nederland in 2017 een lager bruto resultaat zien dan in 2016.

Buitenlandse groepsmaatschappijen
In het boekjaar 2017 hebben alle buitenlandse groepsmaatschappijen en alle business units in Nederland een positief resultaat gerealiseerd. In de landen Frankrijk en Spanje is sprake van een aanzienlijke verbetering van het resultaat. Het netto resultaat laat een stijging zien van 2.9 miljoen euro in 2016 naar 3.0 miljoen euro in 2017.
Tauw verwacht ook in 2018 positieve marktomstandigheden voor alle relevante marktsectoren. Nijhof over 2018: “Hierin zetten we in op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector, hetzij via autonome groei dan wel overnames. Doelstelling voor de Nederlandse publieke sector is om in 2018 het positieve resultaat verder te verbeteren.” De totale financiële doelstelling is een stabiele winstgevendheid van minimaal 5,7 procent EBITDA in 2018 en 7 procent in 2020. Voor 2018 bedraagt de omzetdoelstelling op groepsniveau 121 miljoen euro, met een EBITDA van 7 miljoen euro en een bruto resultaat van 5,1 miljoen euro.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties