header

maandag, 09 april 2018 09:09

Verdere samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het gebied van water

Indonesië is een enorm land dat te kampen heeft met een groot aantal zeer complexe problemen op het gebied van waterbeheer. In veel gevallen bestaat er zelfs een direct oorzakelijk verband tussen deze problemen en grotere uitdagingen die Indonesië het hoofd moet bieden, zoals armoede, ongelijkheid van mannen en vrouwen, schade aan het milieu en natuurrampen. De regeringen van Indonesië en Nederland hebben de handen ineengeslagen om deze problemen aan te pakken en afgesproken om de samenwerking op het gebied van waterbeheer voort te zetten.

Sinds 2011 werken instellingen op het gebied van waterbeheer en meteorologie uit beide landen samen in het kader van het Joint Cooperation Programme (JCP). De eerste twee fasen van dit samenwerkingsverband waren zo succesvol dat beide regeringen besloten hebben om te investeren in een derde fase, die in 2018 en 2019 zal plaatsvinden. De Indonesische regering heeft hiervoor capaciteit en financiële middelen vrijgemaakt. De regering van Nederland ondersteunt deze samenwerking met een subsidie aan de Nederlandse instellingen. Dit programma zal de positie van de Indonesische en Nederlandse instellingen op het gebied van het beheer van waterbronnen in Indonesië versterken. De Indonesische instellingen kunnen profiteren van nieuwe technologie en kennis die onmiddellijk in de Indonesische context kunnen worden toegepast. De Nederlandse partners doen op hun beurt ervaring op met het toepassen van technologie in deze specifieke context. Bovendien biedt het programma onderzoekers een uitstekende gelegenheid om te werken in een multiculturele context met meerdere organisaties. Dr. ir. Eko Winar Irianto, MT, directeur van het Research and Development Center for Water Resources (PusAir) zegt hierover: “We zijn heel blij dat JCP-III wordt voortgezet: hierdoor krijgen onze medewerkers de kans om van Nederlandse experts te leren en kunnen we samen met onze partners werken aan het toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van integraal waterbeheer."

Kernpunten
Een van de concrete doelstellingen van het samenwerkingsverband is de oprichting van een expertisecentrum op het gebied van hydro-informatica (Pusat Studi Hidroinformatik). Dit centrum vormt de basis voor een duurzame samenwerking en zorgt ervoor dat de kennis die in het kader van het JCP wordt opgedaan toegankelijk blijft en in de toekomst gebruikt kan worden. Daarnaast zullen de partners een nationale hydrologische databank en geavanceerde modellen voor waterbronnen gaan ontwikkelen en samenwerken op het gebied van klimaatverandering, voedselveiligheid en het voorspellen van overstromingen en droogten. Hoewel het programma zich voornamelijk op oplossingen op nationaal niveau richt, wordt er ook aandacht besteed aan het toepassen van kennis en technologie in lokale omgevingen. De focus zal hierbij komen te liggen op Boven-Citarum, de bovenloop van het stroomgebied van de rivier Citarum, vanwege de problemen met de kwaliteit van het water in deze rivier en de overstromingsproblemen van deze rivier in een sterk verstedelijkt gebied.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties