header

maandag, 23 april 2018 16:14

Golfmuur beste oplossing voor dijkversterking Vlieland

Rijkswaterstaat presenteerde onlangs het beoogde voorkeursalternatief voor de versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland aan omwonenden. Een ontwerp met een golfmuur, een nieuwe berm op het buitentalud en zetsteen op het buitentalud, is de beste manier om de dijk op Vlieland te versterken. Een verhoging van de dijk is in deze oplossing niet nodig.

Voor de keuze van het ontwerp, het zogeheten voorkeursalternatief, zijn zes alternatieven onderzocht en getoetst. Hierbij is gekeken naar onder andere de effecten op inpassing in de omgeving, recreatieve mogelijkheden, planning, beheerbaarheid en kosten. Het alternatief met de golfmuur scoort goed op alle aspecten. Daarnaast biedt het kansen om binnen het huidige profiel van de dijk de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar veilig te stellen. Met dit ontwerp komt Rijkswaterstaat naar eigen zeggen tegemoet aan de wensen van veel omwonenden, zoals geen verhoging van de dijk en goede toegankelijkheid van de Waddenzee en het Wad.

Nieuw gezicht Waddenzeedijk
Door de aanleg van de golfmuur en de berm op het buitentalud zal het uiterlijk van de dijk veranderen. Bewoners en recreanten kunnen straks aan de buitenkant van de dijk lopen en fietsen. Door de keuze voor zetsteen blijft een deel van het karakteristieke karakter van de dijk behouden.

Definitieve besluitvorming
In het najaar kiezen bestuurders, mede op basis van de reacties uit de omgeving, het bestuurlijk voorkeursalternatief. De stuurgroep, die bestaat uit Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland, brengt hierover advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het ontwerp start de planfase. In deze fase is er de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en is verdere detaillering en uitwerking van het ontwerp aan de orde. Uiteindelijk moet de nieuwe Waddenzeedijk in 2021 worden gerealiseerd.

Nederland beschermd
De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarbij Rijkswaterstaat meer dan 1.100 km dijken en bijna vijfhonderd sluizen en gemalen tot 2028 aanpakt om Nederland ook in de toekomst tegen het water te beschermen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties