header

woensdag, 25 april 2018 16:27

‘Klimaatverandering verandert stedelijk bomenbestand drastisch’

"Veel bomen in Nederland zullen de klimaatverandering niet overleven." Dat zegt Hein van Iersel, hoofdredacteur van de vakbladen Boomzorg en Boom in Business. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat deze soorten echt af zullen sterven. Ze worden vervangen door soorten die beter bestand zijn tegen de barre omstandigheden, waar stadsbomen aan worden onderworpen. Van Iersel lijkt daarin gesteund door een aantal vooraanstaande Britse, Duitse en Nederlandse experts die woensdag 20 juni bijeenkomen op het International Seminar Climate Trees in Dodewaard.

Van Iersel vindt dat Nederland, een belangrijke producent van bomen die internationaal afzet vinden, veel kennis over bomen heeft verloren. "In deze voor Nederland uitermate belangrijke bedrijfstak gaan enkele honderden miljoenen euro's per jaar om. Maar als je kijkt wat we in Nederland nog aan wetenschappelijk onderzoek doen naar bomen en bomenteelt, dan moeten we helaas constateren dat we ver achterlopen op het buitenlandse instituten. Met de huidige ingrijpende klimaatveranderingen kan dat betekenen dat Nederland in de toekomst veel marktaandeel verliest aan buitenlandse concurrenten die wél stevige ondersteuning krijgen vanuit de wetenschap."

Kennisdeling
Het seminar dat Van Iersels uitgeverij NWST in juni houdt, wil een impuls geven aan internationale kennisdeling binnen de bedrijfstak. "De bedrijfstak zit met een aantal nijpende vragen over hoe te anticiperen op klimaatverandering. Welke bomen gaan we kweken en aanplanten in 2030? Welke soorten bomen en cultivars zijn het best bestand tegen de klimaatverandering? Nederland heeft een dubbel belang om daar als bomen exporterend land én als zwaar verstedelijkt gebied een goed antwoord op te formuleren."
De keynotesprekers op het symposium lijken Van Iersels voorspellingen te ondersteunen. De Duitse onderzoeker Klaus Körber legt in publicaties bijvoorbeeld verbanden tussen snel uitbreidende boomziekten en klimaatverandering. Körber doet aan het Beierse Onderzoeksinstituut voor Viticultuur en Horticultuur onder meer grootschalig onderzoek naar de overlevingskansen van bomen onder extreme weersomstandigheden in Duitsland.

Urgentie
Ook Jaap Smit, dendroloog bij Floriade 2022 in Almere, ziet de urgentie van onderzoek naar klimaatbestendige bomen. In de Floriade is een arboretum ingericht met bomen. Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan naar de klimaatbestendige bomen van de toekomst.
Naast Körber en Smit spreken op het symposium ook twee toonaangevende Britse experts over de bomen van de toekomst. Wetenschapper Andrew Hirons is ‘senior lecturer’ in urban forestry (stedelijke bosbouwkunde) aan het University Centre Myerscough in het Verenigd Koninkrijk. Zijn landgenoot Keith Sacre is ‘arboricultral and urban forestry director’ bij Barcham Trees in Cambridgeshire.

Innovaties
“Een van de onderwerpen die we tijdens het symposium willen aanspreken, is hoe we binnen de hele keten kennis kunnen gaan delen over klimaatbestendige bomen”, legt Van Iersel uit. “Er wordt internationaal al onderzoek gedaan. Het probleem is dat de kennis die daaruit voortvloeit onvoldoende wordt gedeeld. Verticale kennisuitwisseling is van cruciaal belang voor om de innovaties aan te jagen waar de sector nu dringend om verlegen zit.
Daarnaast buigen de bezoekers zich tijdens het symposium over een aantal prangende vragen. Welke boomsoorten en -cultivars zijn klimaatresistent? Wat is relatie tussen plagen en ziekten in bomen en klimaatverandering? Wat is de relatie tussen biodiversiteit en risicobeoordeling van nieuwe ziekten? Welke factoren zijn van belang om tolerantie voor klimaatverandering in te schatten? “Denk daarbij aan vorst, warmtestraling, droogte, infrastructuur enzovoort”, legt Van Iersel uit. Welke data kunnen gebruikt worden als indicator? Hoe kunnen we de complete sector, van kwekerijen tot landschapsarchitecten én boombeheerders, stimuleren om de juiste soorten aan te planten en te kweken?

Het International Seminar Climate Trees wordt georganiseerd door NWST, uitgeverij van onder meer de vakbladen Boomzorg en Boom in Business, in samenwerking met Batouwe Boomkwekerijen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties