header

maandag, 07 mei 2018 09:08

Onderzoeksrapport Grave vraagt om nadere bestudering

Onlangs is het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' gepubliceerd. Deze publicatie en enkele conclusies en aanbevelingen zijn breed opgepakt in de pers.

Een eerste lezing van het rapport geeft een vollediger beeld van de toedracht van het ongeval dan wat tot nu bekend was. Met name met betrekking tot de gang van zaken aan boord, in de stuurhut en het net boven de stuw onwel worden van de schipper. Een onverwachte en snel op elkaar volgende samenloop van omstandigheden waardoor het schip de voorhaven van de sluis voorbijvoer, ondanks het handelen van het personeel in de stuurhut. Niettemin is het belangrijk om lessen te trekken uit de toedracht rond dit ongeval en de afwikkeling ervan.

De meest in het oog springende aanbevelingen zijn:

  • Rijkswaterstaat moet de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen.
  • Betrek de casus Grave in het onderzoek naar de belasting van bemanningsleden en de relatie tussen werk- en rusttijden en de eisen aan de bemanning.
  • Ga als minister het gesprek aan met de binnenvaart en chemiesector over de omstandigheden waaronder wel of niet wordt doorgevaren met gevaarlijke stoffen en over een Voyage Data Recorder.
  • Vervang IVS90 door IVS Next en een alerteringsfunctie voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt de bevoegdheid om al het scheepvaartverkeer bij weersomstandigheden plaatselijk stil te leggen vooralsnog veel te ingrijpend. De minister vond immers een algeheel verbod om tijdens code rood te gaan rijden met een lege vrachtauto ook geen goed idee en disproportioneel.
Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten de uitkomsten van het gesprek tussen minister, binnenvaart en chemiesector over de omstandigheden waaronder wel of niet wordt doorgevaren met gevaarlijke stoffen richtinggevend zijn voor het stoppen van de chemievaart.

Verdere stappen
BLN-Schuttevaer bestudeert de komende periode het rapport en met name het verband tussen de geconstateerde feiten en de aanbevelingen. Onder meer Nautisch-technisch, de Commissie Gevaarlijke Goederen en PZI zullen op deelaspecten hierover advies aan het bestuur moeten geven.
Ook de minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft aangegeven binnen zes maanden een uitgebreide reactie, op de aanbevelingen en de genomen en nog te treffen maatregelen, te formuleren en aan te bieden aan de OVV en de Tweede Kamer. Wij zullen de minister informeren over onze voorstellen en stellen voor op basis daarvan het gesprek met het ministerie over de te nemen maatregelen aan te gaan.

Veilig transport
Al jarenlang is het vervoer over water van grote hoeveelheden chemicali├źn verder geprofessionaliseerd. Tankers zijn dubbelwandig geworden en bij dit ongeval zijn de voordelen daarvan duidelijk geworden; aan het casco was geen schade, en de lading bleef nagenoeg intact. Er worden voortdurend aanvullende veiligheidseisen ingevoerd en de sector heeft bewezen dat de beste manier om gevaarlijke lading te vervoeren over water is.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties