header

maandag, 14 mei 2018 08:25

Start verkenningsfase dijkversterking Sterke Lekdijk

Ingenieursadviesbureaus Sweco en Arcadis zijn samen met Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden van start gegaan met de verkenning van het traject Wijk bij Duurstede-Amerongen. Het traject is onderdeel van het programma Sterke Lekdijk van het waterschap en bestaat uit zeven dijkversterkingen van de 55 kilometer lange noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Versterking van de dijk bij het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen is noodzakelijk om onder andere de stad Utrecht de komende jaren te kunnen blijven beschermen tegen overstromingen.

Na eind vorig jaar de raamovereenkomst voor het programma Sterke Lekdijk te hebben verworven, hebben Sweco en Arcadis, na een mini-competitie, de opdracht voor de uitvoering van de verkenning voor het traject Wijk bij Duurstede – Amerongen gekregen. In de mini competitie lag het accent meer op de samenwerking. Het waterschap heeft er voor gekozen een verregaande vorm van samenwerking op te zoeken met de markt op basis van gelijkwaardigheid met als gemeenschappelijk doel een veilige dijk. De verkenningsfase is gericht op het selecteren van de meest geschikte uitvoeringsmethode voor het versterken van de dijk.

Belangrijke verbinding
De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen vanuit de Nederrijn en de Lek en vormt daarnaast een belangrijke verbinding voor verkeer in de regio. Uit toetsingen van de dijk blijkt dat dijkversterking noodzakelijk is om ook de komende jaren het gebied tussen Amerongen, Amsterdam en Gouda te kunnen beschermen. Het deeltraject Wijk bij Duurstede-Amerongen beslaat elf kilometer van de dijk en loopt vanuit het oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot aan de Prinses Irenesluizen in het westen bij Wijk bij Duurstede.

Samenwerking en innovatie
Vanaf begin dit jaar hebben Sweco en Arcadis intensief met het waterschap samengewerkt om de aanpak voor de verkenning van het deeltraject Wijk bij Duurstede-Amerongen uit te werken. Naast samenwerking vormen ook innovatie en betrokkenheid van de omgeving belangrijke pijlers bij deze aanpak. Louis Broersma, projectmanager en adviseur Water bij Sweco, werkt sinds enkele maanden aan de voorbereiding van dit project. “Door te werken in 3D en stakeholders actief te betrekken bij ontwerpgroepen en thematische werkplaatsen kunnen we processen versnellen en werken we aan actieve betrokkenheid met de omgeving van de noordelijke Lekdijk. Deze manier van werken legt een belangrijke basis voor de samenwerking in de komende twee jaar.”

Gedegen kennis
Sweco en Arcadis hebben voor de veiligheidsopgave binnen het raamcontract hun gebiedskennis en lokale netwerk gebundeld met gedegen kennis van waterkeringen. “De combinatie Sweco-Arcadis helpt ons gedurende het traject met zowel de waterveiligheidsopgave als het betrekken van de omgeving en de ruimtelijke inpassing van de waterkering in het landschap. Zo werken we samen aan het uiteindelijke doel van het programma: een sterke Lekdijk die in 2028 voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid”, aldus Freek Visser, projectmanager bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties