header

donderdag, 21 juni 2018 09:44

Peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage

Vanaf maandag 18 juni 2018 ligt het definitieve Peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep tot en met maandag 30 juli 2018.

Om de zoetwatervoorziening te kunnen garanderen en om goed te kunnen inspelen op klimaatverandering, heeft de minister in 2015 gekozen voor het invoeren van een flexibel peilbeheer (Deltabeslissing 2015). Het nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied regelt dit flexibele peilbeheer voor het Markermeer en IJsselmeer. Het vaste zomerpeil wordt vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Wanneer een periode van droogte aanbreekt, kan een buffervoorraad de regio voorzien van voldoende zoet water.

Dank aan de betrokken bestuurders
Op 14 juni 1918 markeerde de publicatie van de Zuiderzeewet in de Staatscourant de start van de Zuiderzeewerken. Op 14 juni 2018 – precies honderd jaar later – tekende minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Lelystad op een congres over de honderdjarige Zuiderzeewet het nieuwe peilbesluit. Hiermee wordt het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied losgelaten. De minister bedankte in haar toespraak de betrokken bestuurders van waterschappen, provincies en gemeenten van het IJsselmeergebied: "Met dit nieuwe peilbesluit bereiden we ons voor op de toekomst. Extreem weer wordt eerder regel dan uitzondering. Alle betrokkenen in het IJsselmeergebied verdienen een groot compliment. Ze hebben met elkaar de soms sterk uiteenlopende belangen bij elkaar gebracht, zodat ik nu een besluit kan nemen waarvan iedereen beter wordt. We krijgen een sterkere natuur, betere recreatievoorzieningen én een toekomstbestendige zoetwatervoorziening."

Documenten en beroepsprocedure
Het peilbesluit, de antwoorden op ingediende zienswijzen en de eerder uitgevoerde onderzoeken (waaronder het milieueffectrapport) zijn in te zien via de website van het Platform Participatie en op acht verschillende locaties tijdens reguliere openingstijden van maandag 18 juni tot en met maandag 30 juli 2018:

 • Lelystad:
  Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2
  Provinciehuis, Visarenddreef 1
 • Utrecht:
  Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2
  Provinciehuis, Archimedeslaan 6
 • Zwolle:
  Provinciehuis, Luttenbergstraat 2
 • Leeuwarden:
  Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52
 • Haarlem:
  Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18
 • Arnhem:
  Provinciehuis, Markt 11

Vervolg peilbeheer
Rijkswaterstaat zal nu met alle betrokken waterbeheerders en omgevingspartijen afspraken maken over de uitvoering van het peilbesluit, over waterpeilsystemen, regionale zoetwatervoorziening, energiebesparing bij watermanagement en over de aanvoer en afvoer van het water. Vanaf 2022 moet het flexibel peilbeheer volledig in werking zijn.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties