header

maandag, 20 augustus 2018 12:58

Definitief groen licht voor start bouw Zuidasdok

De snelweg A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland en station Amsterdam Zuid is een van de snelstgroeiende stations. Door Zuidasdok krijgt de snelweg in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer.

De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 Zuid in het centrum van Zuidas geeft het station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig Openbaar Vervoer Terminal.

Goed nieuws
Nu de formele bezwarenprocedure volledig is doorlopen, kan de bouw aanvangen. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): "Met het onherroepelijk worden van het Tracébesluit Zuidasdok is er definitief groen licht voor de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de ringweg A10 Zuid en de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Goed nieuws voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam en voor de automobilist en ov-reiziger die hier straks profijt van hebben."

Procedure Raad van State
De twee beroepen waarin uitspraak is gedaan hadden betrekking op geluidshinder en verkeers- en omgevingsveiligheid. De uitspraak volgt na een intensieve en zorgvuldige bestudering van de dossiers. De minister van Infrastructuur en Waterstaat werd vorig jaar, in een tussenuitspraak, door de Raad van State gevraagd de geluidshinder en veiligheid in de eindsituatie beter in kaart te brengen door middel van nieuw onderzoek. De nieuwe onderzoeken zijn op verzoek van de Raad van State door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak beoordeeld. Hierna zijn extra geluids- en veiligheidsmaatregelen genomen. Op basis hiervan verklaarde de Raad van State de beroepen vandaag ongegrond.

Snelweg A10 Zuidasdok: terug in de tijd
In 2016 maakten 16 bezwaarmakers formeel kenbaar het niet of niet geheel eens te zijn met de plannen voor het project Zuidasdok. De beweegredenen varieerden van twijfels over noodzaak tot zorgen over ernstige overlast. De meeste beroepen werden in 2017 door de Raad van State in een tussenuitspraak ongegrond verklaard, drie beroepen resteerden, waarvan een nadien is ingetrokken.
Projectorganisatie Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties