header

dinsdag, 28 augustus 2018 10:29

HHNK geeft opdracht dijkversterking aan RHDHV

Royal HaskoningDHV en HKV Lijn in Water gaan voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de verkenning uitvoeren naar de beste oplossing voor het verbeteren van de dijk tussen Den Oever en Den Helder, over een lengte van ongeveer twintig kilometer. Het contract hiervoor is op 24 juli 2018 getekend. De actieve participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zal in de verkenning een belangrijke rol spelen.

Het hoogheemraadschap in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Royal HaskoningDHV anticiperen daarmee op de toekomstige Omgevingswet. Royal HaskoningDHV maakt voor de verkenning gebruik van onder andere innovatieve digitale 3D-ontwerpmethodes waardoor belanghebbenden een beter inzicht krijgen in het ontwerp van de dijk en zo dus beter kunnen meepraten en meedenken.

Veiligheidsnorm
Het gaat om drie op elkaar aansluitende dijken: de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Deze dijken zorgen ervoor dat 1,2 miljoen Noord-Hollanders beschermd zijn tegen hoog water vanuit de Waddenzee. Toetsing in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft uitgewezen dat de drie dijken moeten worden aangepakt om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen. In dit programma werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Het vroegtijdig betrekken van betrokkenen kan ook ideeën opleveren voor verbeteringen die niet zozeer met de veiligheid te maken hebben, maar die wel meteen kunnen worden meegenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lange afstandswandelpad op of langs de dijk. Wordt dat in combinatie met de dijkversterking uitgevoerd, dan kan dat in de kosten schelen. De afgelopen tijd zijn op dat gebied al diverse suggesties gedaan.
Leo Becker, manager Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: "Tijdens de voorbereiding van de versterking van de dijk tussen Den Oever en Den Helder gaan we voor het eerst volgens de toekomstige Omgevingswet werken. Inwoners, bedrijven, natuurorganisaties, provincie en gemeenten worden door ons verzocht eerder en intensiever deel te nemen in het bedenken van oplossingen voor ruimtelijke inpassing. Door dat vroegtijdig te doen, al in de verkenningsfase, willen we zo veel mogelijk perspectieven, kennis en creativiteit uit het gebied tijdig op tafel krijgen én kunnen benutten."
Ruud Platenburg, projectdirecteur Rivieren en Kusten van Royal HaskoningDHV: "We zetten vol in op digitale innovaties. Het mooie aan dit project is dat we het belang en de waarde van vroegtijdige participatie koppelen aan onze expertise op het gebied van digitaal ontwerpen en BIM (Building Information Modelling). BIM zorgt ervoor dat alle gestandaardiseerde data ook in volgende fases van het project te gebruiken zijn. Dat scheelt veel tijd en kosten. Het digitaal ontwerp gebruiken we tijdens het uitgebreide participatieproces in de geest van de nieuwe Omgevingswet; we gaan onder meer een serie ‘dijkavonden’ organiseren."

De planning is dat de verkenning in december 2019 wordt afgerond. Van 2020 tot 2022 worden de plannen uitgewerkt; daarna volgt de uitvoering. In 2024/2025 voldoen de dijken weer aan de wettelijke normen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties