header

dinsdag, 11 september 2018 13:15

Bepaalde mossen houden verdamping tegen

Bernard Voortman geeft in zijn proefschrift inzicht in het verdampingsgedrag van droge duinvegetatie in vroege successiestadia (kaal zand, mos, gras en heide). Het blijkt dat onder andere bepaalde mossen en korstmossen minder verdampen dan een kale duinbodem. Dat is opmerkelijk, omdat wetenschappers in het algemeen veronderstellen dat meer biomassa leidt tot meer verdamping. Deze vuistregel geldt dus niet voor mossen. Met labexperimenten, veldmetingen en modelsimulaties bepaalde Voortman het verdampen van droge duinvegetatie. Daarnaast ontwikkelde hij een meetsysteem om heel nauwkeurig verdamping te kunnen meten.

Volgens verschillende klimaatwetenschappers verschuift een deel van de neerslag in Nederland van de zomerperiode naar de winterperiode en worden droge periodes extremer en komen ze vaker voor. Wat de effecten van deze meteorologische veranderingen zijn op de waterhuishouding van natuurgebieden op hoge zandgronden weten ze niet omdat er te weinig fundamentele kennis is over de werkelijke verdamping van de verschillende begroeiingstypen.

Accurate cijfers verdamping
De inzichten van Voortman helpen bij duurzaam grondwaterbeheer en maken het mogelijk om de baten van natuurbescherming in termen van grondwateraanvulling te bepalen. Door verdamping in kaart te brengen en eventueel te sturen via gericht natuurbeheer kan de watervoorziening van landbouw, natuur, drinkwater en industrie duurzaam worden ingericht.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties