header

zondag, 30 september 2018 19:50

Start taskfoce circulaire economie

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen is een taskforce ingesteld voor het oplossen van belemmerende regelgeving rond afvalstoffen en het wegnemen van hindernissen op weg naar een circulaire economie.

Op 7 september 2018 is de Taskforce Herkijking Afvalstoffen van start gegaan. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Winnie Sorgdrager zal deze voortborduren op bestaande initiatieven ten gunste van de circulaire economie. Allereerst worden belemmeringen en knelpunten in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in kaart gebracht.

Advies
Na de zomer van 2019 brengt de taskforce een onafhankelijk advies uit over oplossingsmogelijkheden voor de belemmeringen, passend binnen de Europese regelgeving en zonder dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s voor het milieu of de volksgezondheid.
In het algemeen overleg Circulaire economie in de Tweede Kamer begin september is door verschillende partijen gewezen op het belang van de instelling van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Zij willen tussenproducten waarin adviezen of knelpunten staan al snel tot uitvoering brengen.

Circulaire economie
Het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050 richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Ook het Interbestuurlijk Programma van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen heeft als een van de doelstellingen om, volgend op het Grondstoffenakkoord, te komen tot een circulair Nederland in 2050.
De waterschappen zetten fors in op circulaire initiatieven en het beperken van CO2-uitstoot in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ze zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Er is een top vijf grondstoffen uit afvalwater: fosfor, cellulose, alginaat, bioplastics en biomassa.
In de bij de taskforce behorende klankbord zit een groot aantal partijen die vanuit de transitieagenda hebben aangegeven inbreng te willen leveren. Het gaat onder meer om brancheverenigingen, VNONCW-MKB, havenbedrijven, milieuorganisaties en omgevingsdiensten.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties