header

maandag, 01 oktober 2018 16:26

Klimaatrobuuste waterbuffer op het dak

Een dak dat veel meer water kan bufferen dan tot nu toe, voeding biedt voor planten, het riool ontziet en verkoeling brengt aan de stad. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de SpongeTop van ACO, een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden, wateroverlast te beperken.

Door de klimaatverandering valt er niet alleen méér regen, de buien worden ook steeds zwaarder. In korte tijd moet daarom veel water worden opgevangen en verwerkt. Vooral in verstedelijkte gebieden kunnen riolen de extreme waterhoeveelheden niet aan, met als gevolg groeiende overlast, zoals ondergelopen kelders en straten en overstort van riolen op oppervlaktewater. Gemeenten en waterschappen zien het als een prioriteit om het water sneller en beter te verwerken. Zij willen bovendien zoveel mogelijk voorkomen dat schoon regenwater gezuiverd moet worden.

Helling
ACO is specialist op het gebied van maatregelen tegen wateroverlast. Het bedrijf gebruikt de ervaringen, die het met waterberging in de bodem heeft opgedaan nu ook voor waterbuffering op het dak. De grootste uitdaging voor eigenaren van gebouwen is om het water vast te houden op de helling van het dak. Platte daken hebben een afschot, waardoor het water vanzelf van het dak afloopt, zo de regenpijp en het riool in. Om dat te voorkomen en het water vast te houden, is een systeem nodig: ACO SpongeTop. ACO richt zich hiermee op verstedelijkte gebieden, waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad.

ACO SpongeTop
Uitgebreid onderzoek door ACO, Universal Greenfields en Lapinus leidde tot de introductie van de ACO SpongeTop. De basis hiervoor komt van Dirk Roosendaal van Universal Greenfields, die op het idee kwam om platen van hydrofiel drukvast steenwol op het dak te leggen en zo water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95 procent ruimte om water te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het zuigt geen water aan, maar houdt het juist vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop-platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen zodanig waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit. De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast; sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater waardoor slechts een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en grondwaterstand kan het overschot eventueel in de bodem geïnfiltreerd worden.

Urban Heat verkleinen
Het water dat door de SpongeTop wordt opgenomen, dient niet alleen als voeding voor planten op het dak. In tijden van hitte zorgt datzelfde water voor verkoeling van de ruimte eronder. De verdamping zorgt ook voor een koelere omgeving rondom het dak. Uit een langdurige proef in Voorburg blijkt inderdaad dat daken mét de SpongeTop zorgen voor extra koeling. In tegenstelling tot daken zonder SpongeTop. De ruimtes onder het SpongeTop dak waren tot wel vijf graden koeler dan ruimtes onder traditionele daken. Met het oog op urban heat, waarbij het in steden soms zelfs zeven graden warmer kan zijn dan daarbuiten, levert de SpongeTop dan ook een belangrijke bijdrage.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties