header

donderdag, 11 oktober 2018 11:59

Waterschap renoveert riool Sluiskil en Zandstraat

Waterschap Scheldestromen start met het preventief renoveren van het rioolstelsel in de omgeving van Sluiskil en Zandstraat. Het gaat om ongeveer een kilometer van grote rioolbuizen met een diameter van bijna anderhalve meter. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Kumpen uit Hasselt (België). De totale projectkosten bedragen een miljoen euro. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Terneuzen. Volgens planning duren de werkzaamheden ongeveer vijf weken.

Er zijn werkzaamheden op twee plaatsen:

1. Sluiskil, Rijksweg Terneuzen-Sas van Gent.

De rioolleiding in de groenstrook langs de wegsloot tussen de N252 (rondweg Sluiskil) en de Schepenenstraat wordt over een lengte van bijna 240 meter gerenoveerd, vanaf de rotonde Baljuwlaan richting het zuiden. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen genomen waaronder een uitwijkstrook voor werkverkeer langs de rondweg en het samenvoegen van het fietsverkeer over de zuidelijke tak van de rotonde. Ook wordt er een leidingbrug aangelegd over de Baljuwlaan zodat het afvalwater via een tijdelijke rioolleiding afgevoerd kan worden naar de zuivering in Terneuzen. Deze maatregelen zijn vergelijkbaar met die van het werk uitgevoerd in het najaar 2017.

2. Zandstraat, Driekwartweg, Driekwartweg Noord en Sint Janstraat.

De rioolleiding in enkele landbouwpercelen langs de Driekwartweg en de Driekwartweg Noord wordt over een lengte van ongeveer 600 meter gerenoveerd. Ter hoogte van de kruising Driekwartweg - Zandstraat wordt een leidingbrug aangelegd om het afvalwater naar de zuivering in Terneuzen te blijven afvoeren.

Het rioolgemaal in de Sint Janstraat is door de werkzaamheden tijdelijk afgekoppeld waardoor het afvalwater van het achterliggende stuk per vrachtwagen wordt afgevoerd naar de zuivering Terneuzen. Naar verwachting duurt dit enkele dagen. Het aantal vrachtwagens dat dagelijks heen en weer rijdt is afhankelijk van het weer. Bij droog weer gaat dat om drie vrachtwagens per dag, dit kan oplopen tot ongeveer een vrachtwagen per uur bij flinke neerslag.
Vanzelfsprekend wordt geprobeerd om de hinder voor het wegverkeer en de bewoners van de Sint Janstraat zo veel mogelijk te beperken.

Renoveren
De leidingen worden gerenoveerd met behulp van een zogenoemde kous in de leiding. Het te renoveren riooldeel wordt afgesloten van het rioolsysteem, schoongemaakt, vrijgemaakt van obstakels en geïnspecteerd. Vervolgens wordt een met kunsthars geïmpregneerde kous via een put in de leiding gebracht. Luchtdruk zorgt er vervolgens door dat de kous zich tegen wand nestelt. Door uv-licht of verwarming met water of stoom hardt de hars uit en is de bestaande leiding gerenoveerd. Aansluitend aan het aanbrengen van de kousen worden enkele inspectieputten gerenoveerd.

Vrijverval
Het leidingenstelsel, onderdeel van het afvalwatertransportsysteem, vervoert afvalwater uit verschillende kernen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Terneuzen. Het afvalwatertransportsysteem van de rwzi Terneuzen bestaat uit 16 kilometer aan vrijvervalriool en daarnaast uit 63 km persleidingen en rioolgemalen. Het vrijvervalstelsel maakt gebruik van de zwaartekracht om het afvalwater naar uiteindelijk de rwzi te transporteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leidingen op precies de goede diepte liggen om ervoor te zorgen dat het afvalwater afstroomt. Het vrijvervalstelsel wordt nu preventief gerenoveerd om lekkage of inzakkingen te voorkomen.

Groot onderhoud
Vreemd is het niet dat een deel van het rioolstelsel aan renovatie toe is. Het stelsel in aangegeven gebied is in de jaren zestig aangelegd. Met de preventieve renovatie kan het leidingenstelsel weer zo’n vijftig jaar vooruit.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties