header

donderdag, 11 oktober 2018 12:09

Vervangen populieren langs A6 bij Lelystad van start

Rijkswaterstaat start maandag 15 oktober met de vervanging van 7.000 oude populieren langs de A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken. De huidige populieren naderen het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten. Door de bomen op dit moment te vervangen, worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het hout van de populieren wordt namelijk duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

Het verwijderen van de populieren start 15 oktober en wordt begin 2019 afgerond. Kort daarna worden de nieuwe bomen geplant. Daarbij kiest Rijkswaterstaat opnieuw voor populieren, omdat zo het typische polderlandschap langs de A6 behouden blijft. Het gaat om twee soorten, die niet pluizen. Dat is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van. Aan de oostzijde van de A6 blijft één bomenrij staan tot de nieuwe bomen voldoende hoogte hebben. Naar verwachting vervangt Rijkswaterstaat deze bomen in 2021 in de tweede fase. De eerste fase van het project is in de zomer van 2019 gereed.

Duurzaam en circulair
De verwijderde populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op, dat goed kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in pallets, keukengereedschap, multiplex, houtsnippers, klompen en meubelen, maar ook energieopwekking behoort tot de mogelijkheden. Het hout wordt verkocht om de herplant van de nieuwe bomen en struiken te financieren. Ook gebruikt Rijkswaterstaat de opbrengst voor het beheer en onderhoud van de nieuwe populieren. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

Nieuwe populieren 3 tot 4 meter hoog
De nieuwe populieren zijn door Staatsbosbeheer al op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij het planten al drie tot vier meter hoog zijn. Zo zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het typisch Nederlandse polderlandschap met populieren langs de A6 zo snel mogelijk weer zijn vertrouwde aanblik heeft. Ook belast ze hierdoor het ecosysteem – met vleermuizen en andere dieren – zo min mogelijk. Naast de nieuwe populieren plant Rijkswaterstaat op een aantal plekken struiken. Zo creërt ze een divers landschap dat geschikt is als foerageergebied voor vogels, insecten en vleermuizen. Samen met de imkervereniging uit de omgeving bekijkt Rijkswaterstaat bovendien of ze aan de westzijde van de A6 bloeiende planten kan aanbrengen, die goed zijn voor honingbijen en insecten.

Beperkte hinder
Uiteraard doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat omwonenden enige geluidshinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Ook zal er extra vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties