header

donderdag, 08 november 2018 10:22

Herziening van het Internationaal Stelsel van Eenheden

“Het hebben van een fysiek object als basis van wereldwijde metingen is niet meer van deze tijd en legt ons beperkingen op als het gaat om meetnauwkeurigheid. Met de voorgestelde herdefinitie plaveien we het pad voor nauwkeuriger en betrouwbaardere metingen, ook voor technieken of toepassingen die we nu nog niet overzien. We maken het SI robuust en klaar voor de metingen van de toekomst.” Dit zegt Gert Rietveld, mede‐opsteller van een historische resolutie die op vrijdag 16 november in Versailles in stemming wordt gebracht op de 26ste vergadering van de CGPM, de wereldwijde meetgemeenschap.

Rietveld is een wereldwijd expert op het gebied van meten en werkt bij VSL, het bedrijf dat betrouwbaar meten in Nederland mogelijk maakt. Als de resolutie wordt aangenomen, resulteert dat in een nieuwe definitie van maar liefst vier van de zeven basiseenheden van het SI, de basis onder het wereldwijde meten, te weten de kilogram, de ampère, de mol en de kelvin. Deze nieuwe definities zullen ingaan op de eerstvolgende wereld‐metrologiedag, 20 mei 2019. Het meest in het oog springende aspect van dit besluit is dat geen enkele eenheid meer zal afhangen van een fysiek object, zoals het beroemde prototype van de kilogram, dat sinds 1889 zorgvuldig bewaard wordt in Parijs. Alle eenheden worden vanaf dan bepaald door natuurconstanten. Een cruciaal voordeel is dat deze altijd en overal dezelfde waarde hebben en dat ze zeer nauwkeurig bekend zijn.

Het SI
Het SI (Système International d'Unités) is de basis van wereldwijde afspraken voor consistente en betrouwbare metingen op aarde. Het SI verving in 1960 het Metrieke Stelsel, dat een belangrijk erfgoed was van de Franse Revolutie. Van de zeven basiseenheden (de kilogram, de meter, de seconde, de ampère, de kelvin, de mol en de candela) van het SI worden alle andere eenheden afgeleid. Oorspronkelijk werd een aantal van de basiseenheden gedefinieerd aan de hand van fysieke prototypes zoals voor de kilo en de meter. Door voortschrijdende techniek en wetenschappelijke ontdekkingen wordt het mogelijk om steeds nauwkeuriger te meten, waardoor de definities binnen het SI regelmatig worden aangepast. Na de verwachte herdefinitie van het SI in 2019 vormen natuurconstanten de basis voor het SI en worden alle basiseenheden aan de hand daarvan bepaald.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties