header

donderdag, 13 december 2018 08:42

Drie nieuwe alternatieven voor dijk Vlieland

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur. Door betere inzichten in de waterstanden en golven op de Waddenzee is ook een alternatief zonder golfmuur en zonder dijkverhoging haalbaar. Ook dit ontwerp is voldoende sterk om de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar te garanderen. Op 13 december 2018 houdt Rijkswaterstaat hierover een inloopmiddag en informatieavond op Vlieland.

Opnieuw kansrijke alternatieven bekeken
Voor de zomer van 2018 ging de voorkeur voor de noodzakelijke dijkversterking op Vlieland uit naar een ontwerp met een golfmuur. Rond deze zomer is duidelijk geworden dat de onzekerheden in de waterstanden en golfhoogten op de Waddenzee kleiner zijn. Rijkswaterstaat heeft daarom alle kansrijke alternatieven opnieuw bekeken. Het blijkt dat de alternatieven minder zwaar hoeven te worden uitgevoerd om de waterveiligheid voor de komende vijftig jaar te garanderen.

Informatiemiddag en -avond dijkversterking Vlieland
Er zijn nu drie nieuwe alternatieven voor de versterking van de dijk. Rijkswaterstaat wil graag weten wat de omwonenden van deze ontwerpen vinden. Daarom houdt Rijkswaterstaat op donderdag 13 december 2018 tussen 13.00 en 18.00 uur een inloopmiddag in Badhotel Bruin op Vlieland. ’s Avonds vindt er in dat hotel tussen 19.30 en 21.00 uur een informatieavond plaats. Twee alternatieven die daar worden gepresenteerd bevatten een golfmuur. In het derde alternatief wordt het buitentalud verflauwd en aangepast met een berm. Dijkverhoging is in geen van de alternatieven nodig.

Besluitvorming en planning
Begin 2019 maakt de stuurgroep, die bestaat uit Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Vlieland, een definitieve keuze uit deze drie alternatieven. Daarbij houdt de stuurgroep rekening met de reacties uit de omgeving. De stuurgroep brengt vervolgens advies uit aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het zogeheten voorkeursalternatief start de planfase. In deze fase kunnen er zienswijzen worden ingediend. Ook zullen de plannen in die fase verder worden uitgewerkt. De nieuwe Waddenzeedijk wordt in 2021 gerealiseerd.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties