header

donderdag, 27 december 2018 08:27

Waterschap en gemeente Middelburg gaan samenwerking rioolgemalen aan

Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg gaan een proef aan van twee jaar voor het onderhoud van rioolgemalen. Het onderhoud van de 180 rioolgemalen in de gemeente wordt voortaan uitgevoerd door waterschappers. De proef heeft als doel om de kwaliteit van het afvalwatersysteem te verbeteren, de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de kosten van het onderhoud te beheersen. Zo wordt in Zeeland gewerkt aan een gezamenlijke afvalwaterketen.

Volgens de wet is het inzamelen van rioolwater een taak van gemeenten. Rioolgemalen staan binnen de bebouwde kom en transporteren het afvalwater afkomstig van woningen en bedrijven naar grotere inzamelgemalen van het waterschap. Vervolgens wordt het afvalwater via persleidingen en gemalen van het waterschap in grotere hoeveelheden naar de rioolwaterzuiveringen getransporteerd. Daar wordt het rioolwater gezuiverd en gaat het schone water uiteindelijk terug de natuur in.

Samenwerken aan een toekomstbestendige waterhuishouding
De samenwerking komt voort uit de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+). In Zeeland werken gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen in de SAZ+ aan een doelmatige en toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening wordt op elkaar afgestemd en wanneer mogelijk worden taken gezamenlijk uitgevoerd. Deze samenwerking zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de waterketen, een minder kwetsbare organisatie en beperkt de kosten(stijging) voor een toekomstbestendige waterhuishouding.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties