header

vrijdag, 15 maart 2019 10:36

Amsterdamse dijk blijft sterk dankzij nieuwe dijktechniek

Om goed voorbereid te zijn op meer extreem hoogwater in de toekomst, moest de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer worden versterkt. De dijk was wel hoog genoeg, maar niet sterk genoeg. De versterking gebeurde niet op een traditionele manier, maar met zogenoemde dijkstabilisatoren.

De dijk is hiermee van binnenuit versterkt en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor kan de dijk zijn bestaande vorm behouden en hoeft deze niet breder te worden. Bovendien konden door de gebruikte techniek de bomen op de dijk behouden blijven. De techniek is voor het eerst toegepast in een échte, waterkerende dijk. De kans is groot dat meer zwakke dijken in Nederland baat hebben bij vernageling aan de ondergrond. Daarom is deze innovatie volledig gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat de komende jaren in heel Nederland ruim 1.100 kilometer dijken gaat versterken.

Het project
De Ringdijk ligt aan de zuidkant van de Ringvaart in Amsterdam. Het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg is versterkt. Met deze dijkversterking beschermt de Ringdijk de Amsterdammers in de Watergraafsmeer weer jaren tegen water uit de Ringvaart. De dijkstabilisatoren, kunststof ankerelementen, worden daar waar de extra kracht in de dijk nodig is, schuin in de dijk gestoken. De kracht in de dijk wordt tweemaal daags gemonitord. Dat gebeurt door sensoren te koppelen aan een mobiel software platform via de datatechnologie NB-IoT van Vodafone. In totaal zijn er 619 stabilisatoren in de dijk geplaatst. Voor de omgeving leverde de nieuwe techniek minder overlast op. Het aanbrengen van de stabilisatoren is gedaan met relatief licht materieel en had minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of de aanleg van steunbermen.
Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: "De bewoners van Watergraafsmeer kunnen weer tientallen jaren vertrouwen op een veilige en betrouwbare dijk en dat is het belangrijkste. Dit project is een mooi voorbeeld van uitvoering in samenspraak met bewoners. Zo hebben we met deze techniek het natuurhistorisch karakter van de dijk kunnen behouden; vrijwel alle bomen konden blijven staan. Hier was en is men heel blij mee."
Het project is in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgevoerd door JLD Contracting BV, in samenwerking met Antea group, FacilityApps en Wiertsema & Partners. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2018 en werden afgerond in februari 2019.
Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: "Innovaties als deze dijkvernageling zijn geen luxe voor het HWBP, maar pure noodzaak. De komende jaren moeten er met oog op de toekomst veel dijken worden versterkt. Een kostbare operatie waarbij we hinder voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze gereedschapskist met nieuwe technieken wordt gelukkig steeds uitgebreider. De waterschappen kunnen zo per locatie een steeds gerichtere keuze maken wat het beste past."

Samen werken aan een veiliger Nederland
De uitvoering van dit innovatieve dijkversterkingsproject werd gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, dat onderdeel is van het nationale Deltaprogramma. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna driehonderd projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. De waterschappen en het Rijk trekken voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen project overstijgende verkenningen (POV's). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV's van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties