header

donderdag, 18 april 2019 16:11

Waterkwaliteit verder omhoog door Kennisimpuls

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is de Kennisimpuls Waterkwaliteit gestart. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden.

Vanuit de rijksoverheid werkt Rijkswaterstaat samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie hard aan de kwaliteit van het water. Of het nu gaat om recreatie, natuur, drinkwater, landbouw, industrie of scheepvaart: ons water heeft continu onderhoud nodig.
Directeur Veiligheid en Water Katja Portegies: "Bij Rijkswaterstaat zijn we continu bezig om, samen met onze partners de doelstellingen voor schoon en gezond water in 2027 te behalen. Het toepassen van beschikbare en nieuwe kennis is daarbij cruciaal. We hebben in de afgelopen decennia al veel bereikt, maar komen er steeds nieuwe uitdagingen bij, zoals nieuwe medicijnen. De maatschappij heeft er baat bij maar wat doet het met de waterkwaliteit? Daar doen we onderzoek naar."

Vraaggestuurd programma
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’ dat geplande verbeteringsmaatregelen zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in 2027. Dan moeten EU-lidstaten alle maatregelen genomen hebben om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die doelen omvatten zowel de samenstelling van waterflora en -fauna, als de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL stelt in dit rapport dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen.
De boodschap van PBL werd gehoord en leidde in november 2016 tot de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verstevigen van de kennisbasis. Welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders én belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta-aanpak en de KRW-doelen daadwerkelijk te realiseren? Deze vraag heeft geleid tot de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het programma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Met dit inzicht kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Kennis cruciaal voor verbetering
Marcel van den Berg, senior adviseur Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat, treedt namens het ministerie op als gedelegeerd opdrachtgever in de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Marcel: "In opdracht van de beleidsdirectoraten van dit ministerie en andere departementen ontwikkelen, delen en borgen wij de benodigde kennis om ons land ook in een veranderend klimaat, veilig , leefbaar en bereikbaar te houden. We hebben de wijsheid niet in pacht en trekken samen op met onze collega waterbeheerders. De deelnemende kennisinstellingen doen dat ook. Zo hebben wij gezamenlijk een goed doordacht kennisprogramma opgezet met aandacht voor integratie met andere kennisvelden. Dat is belangrijk omdat de uitdagingen divers zijn en regelmatig buiten de invloed van de beheerders vallen. We willen we bijvoorbeeld op zoek naar een manier om gedrag van burgers en andere gebruikers te veranderen."

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis
Met de Kennisimpuls Waterkwaliteit geeft de minister gehoor aan de vraag vanuit de Tweede Kamer naar een eenduidige kennisbasis voor waterkwaliteit. Deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. De eerste projecten zijn gestart in 2018. Vanaf vandaag is de voortgang van het programma, en de kennis die het in vier jaar oplevert, te volgen op de website Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het budget bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren het programma.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties