header

donderdag, 02 mei 2019 11:47

Opening tijdelijk doorvaartkanaal; Kapitein Rooiboskanaal

Vanaf zaterdag 4 mei 2019 11.30 uur maakt de scheepvaart van en naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor het eerst gebruik van het tijdelijke doorvaartkanaal. Het doorvaartkanaal is gegraven zodat tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis binnenvaartschepen gebruik kunnen blijven maken van de Middensluis. En dit levert minder hinder op. Op maandag 6 mei 2019 is de officiële opening van het kanaal met de onthulling van het naambord.

Dankzij het doorvaartkanaal (1.) kan de Middensluis (2.) langer in bedrijf blijven tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis (3.), namelijk tot medio 2021 in plaats van medio 2019. Voor de doorstroming van de scheepvaart is dit een enorm voordeel. Aannemerscombinatie Sassevaart bedacht het kanaal om te zorgen voor minder hinder voor de scheepvaart. Schepen met een maximale lengte van 105 meter, maximaal 9,5 meter breed en 3 meter diepgang kunnen straks door het kanaal en maken dan gebruik van dezelfde in- en uitvaart als de Oostsluis. Het kanaal ligt op de plek waar eerst het districtskantoor van Rijkswaterstaat stond. Schepen met een diepgang boven de drie meter kunnen geen gebruik meer maken van de Middensluis. De diepgang voor de Oostsluis wordt daarom onder voorwaarden verruimd van 4,30 meter naar 4,80 meter.

Officiële opening
Het kanaal wordt officieel geopend op maandag 6 mei 2019. Tijdens een ontbijt met genodigden op rondvaartboot de Denick II wordt er een doorvaart gemaakt door het nieuwe kanaal en wordt het naambord onthuld: Kapitein Rooiboskanaal. De opluistering wordt verzorgd door Maikel Harte, voorman van de Lamaketta’s en de geestelijk vader van de veelbezongen kapitein. Onder de genodigden bevinden zich (nautische) stakeholders, projectmedewerkers en medewerkers van aannemerscombinatie Sassevaart.

Kapitein Rooiboskanaal
Op social media is eind 2018 een oproep gedaan om een ludieke naam te bedenken voor het waarschijnlijk kleinste kanaal van de Benelux. In totaal zijn 32 uiteenlopende inzendingen gedaan. Denk aan Kort door de bocht, Zeeuws kanaaltje en 't Geultje van Terneuzen. Na een interne selectie bleven vier kanshebbers over: de Bypass, het Kapitein Rooiboskanaal, Het kanaaltje van Willem (vernoemd naar een geul in de Westerschelde, het Straatje van Willem) én Sluipvaart. Uit de stemronde op de social mediakanalen is overduidelijk Kapitein Rooiboskanaal als winnaar uit de bus gekomen. Twee deelnemers droegen deze naam aan, zij zijn ook bij de opening aanwezig. Kapitein Rooibos is volgens een lofzang van de Zeeuws-Vlaamse band de Lamaketta’s een Zeeuws-Vlaamse zeeheld die in de zeventiende eeuw de wereldzeeën onveilig maakte.

Waarom een nieuwe sluis?
Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen. Het eerste schip vaart in 2022 door de Nieuwe Sluis.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties