header

maandag, 03 juni 2019 10:00

Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines

De grootte en de hoogte van windturbines op land is in de afgelopen decennia fors gegroeid en navenant de kranen die nodig zijn voor de opbouw (en het onderhoud) van deze turbines. De opstelplaats voor deze zwaarder wordende kranen vraagt om een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp. Daarbij speelt een groot aantal locatie specifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de (veelal slappe) ondergrond (in het westen van Nederland). Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

Tegen deze achtergrond is vanuit de sector inspanning geleverd om een Nederlandstalige handreiking te ontwikkelen voor kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines. Hiervan is inmiddels ook een Engelse vertaling beschikbaar.
De publicatie is bedoeld voor betrokken deskundigen bij opdrachtgevers, ontwerpers, geotechnici, verzekeraars, toezichthouders, leveranciers van materieel en (onder)aannemers. Ook voor vergunningverlenende instanties als waterschappen en gemeenten biedt de publicatie soelaas bij de beoordeling van de aanvraag. Met deze handreiking kan een zekere balans worden gevonden tussen verantwoordelijkheid van de belanghebbenden enerzijds en de markteisen anderzijds.
Beide handreikingen zijn te downloaden via www.stowa.nl/publicaties. 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties