header

maandag, 04 november 2019 11:01

Eerste Europese norm voor klimaatadaptatie gepubliceerd

Op 1 juli is NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie – Principes, eisen en richtlijnen gepubliceerd’. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld en die als Europese norm wordt overgenomen. Op 14 november wordt hierover een webinar georganiseerd.

Deze normen geven organisaties handvatten om alleen of in samenwerkingsverbanden maatregelen voor klimaatadaptatie te plannen, in te voeren en te monitoren op effectiviteit. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie gewerkt door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie.

NEN-EN-ISO 14090
De basis van de reeks normen voor klimaatadaptatie is gelegd met de NEN-EN-ISO 14090. Deze norm is in juli officieel gepubliceerd als de eerste Europese norm voor klimaatadaptatie en overgenomen als Nederlandse norm.
NEN-EN-ISO 14090 is bedoeld als een raamwerk dat organisaties in staat stelt om de effecten van klimaatverandering bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, strategieën, plannen en activiteiten de nodige aandacht te schenken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het identificeren van klimaateffecten, het begrijpen van klimaatrisico’s, het opstellen van een klimaatadaptieplan, monitoring en rapportage.

Webinar
Op donderdag 14 november, 14.00 – 15.00 uur, wordt door CEN een webinar over deze norm georganiseerd: ‘Addressing climate change adaptation within or across organizations by using the new standard NEN-EN-ISO 14090’. Deelname hieraan is kosteloos en aanmelden kan via deze link.

Internationaal
Om de internationale normalisatietrajecten te volgen en te beïnvloeden, nationaal bredere discussies op het gebied van klimaatadaptatie te voeren, belanghebbenden voor te lichten en te informeren, en met nationale trajecten af te stemmen, is in 2018 de NEN-commissie ‘ISO-normen voor klimaatadaptatie’ van start gegaan. Deze commissie richt zich met name op managementnormen op het gebied van klimaatadaptatie in de ISO 14000-serie.

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties