header

actueel

Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In verband hiermee heeft advies- en ingenieursbureau Arcadis de opdracht van Rijkswaterstaat gekregen om de resterende KRW-maatregelen voor de tweede en derde…
Voor het aanleggen van de verdiepte ligging van de snelweg A15 ter hoogte van Groessen tot de aansluiting op de snelweg A12 mag de toekomstige aannemer het grondwaterpeil niet verlagen. Om de aanleg toch mogelijk te maken wordt de verdiepte…
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit voor de snelweg A15 Maasvlakte-Vaanplein (Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein wijziging 2017) op 24 januari 2019 vastgesteld. Het tracébesluit ligt vanaf 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 ter inzage. Het…

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties