Actueel

Water/Bodem

Kwaliteit

Bellenscherm gaat verzilting Amsterdam-Rijnkanaal tegen


Het bellenscherm bij de overgang tussen het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal werkt. Recent onderzoek laat zien dat de hoeveelheid zout in het Amsterdam-Rijnkanaal met meer…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat zet autonoom vliegende drones in


Rijkswaterstaat heeft maandag 23 november 2020 een nieuw praktijkgebied voor drones in gebruik genomen langs de Waal, tussen Tiel en Nijmegen. In dit gebied gaan…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Aanvulling grondwatervoorraad belangrijk bij droogte


Om meer water te kunnen infiltreren, zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld, werkten Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe samen aan de Klaarbeek in Zuuk, gemeente…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Nitraat in water landbouwgebieden stijgt


Uit de Nitraatrapportage van 2020 die door RIVM en Deltares is gedaan blijkt dat de hoeveelheid nitraat in het water op landbouwbedrijven weer stijgt. Door…
Lees meer
Ondergronds

Tunnels

A9 Gaasperdammertunnel helemaal open


Vandaag om 05.00 uur was het zo ver: de Gaasperdammertunnel ging helemaal open voor verkeer. De eerste vijf rijstroken werden begin juli al geopend door minister…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Plaatsing eerste XL Vislift in de Hertogswetering


Deze week is de eerste XL Vislift van de wereld geplaatst ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering nabij Oss. Een Vislift…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Veiligheid nachtploegen wegenbouw verbeteren


De laatste jaren worden wegwerkzaamheden en onderhoud van snelwegen steeds vaker ‘s nachts uitgevoerd. Dit beperkt verstoring van de verkeersstromen en wegomleidingen tot een minimum,…
Lees meer
Actueel

Sluizen

Onderhoud stormvloedkering Ramspol door Dynniq


Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de stormvloedkering Ramspol in Kampen gegund aan Dynniq Nederland. Dynniq wordt verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en…
Lees meer
Water/Bodem

Water/Bodem

Aangepast advies Beter Leren Keren


Drie jaar geleden publiceerde het ENW het advies Beter Leren Keren, dat stelt dat meten en monitoren een meer structurele plaats moet krijgen in de keten…
Lees meer