Actueel

Water/Bodem

Bodembeheer

Water/Bodem

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Actueel

Nominaties Staalprijs en Duurzaamheidsprijs Staal 2020


Voor de Nationale Staalprijs 2020 zijn 15 staalbouwprojecten genomineerd. De vakjury – voorgezeten door Janneke Bierman (Bierman Henket architecten) – heeft de genomineerden gekozen uit…
Lees meer
Actueel

Smart Mobility biedt mogelijkheden voor Noord-Holland


Hoe staat het met de ontwikkelingen in de wereld van Smart Mobility? De provincie Noord-Holland presenteert de voorlopige resultaten over 2019 in een voortgangsrapportage.
Lees meer
Actueel

Verkennende meting naar ultrafijnstof in de IJmond gereed


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijnstof in de IJmond. Gemiddeld werd in Wijk…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Renovatie Bathse Spuisluis afgerond


Met het inhijsen van de laatste nieuwe schuif, rondde Rijkswaterstaat op 6 juli de renovatie van de Bathse Spuisluis af. Deze sluis bestaat uit zes…
Lees meer
Actueel

Tunnels

Wegenbouw

Minister Van Nieuwenhuizen opent A9 Gaasperdammertunnel


Op zondagmiddag 5 juli 2020 om 13.00 uur heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eerste rijstroken van de A9 Gaasperdammertunnel geopend.
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

‘Veel kuubs verzet’ voor optimalisatie spaarbekken De Gijster


Spaarbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch is geoptimaliseerd om de hoge waterkwaliteit en extra leveringszekerheid te kunnen blijven bieden. Eind juni hebben Evides Waterbedrijf,…
Lees meer
Actueel

Bruggen & viaducten

Wegenbouw

Partijen investeren €25 miljoen in bereikbaarheid Hoeksche Waard


De gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen circa € 25 miljoen te investeren in…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op natuur Waddenzee


Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit…
Lees meer