Actueel

Water/Bodem

Kwaliteit

Blik op Grensmaas tijdens tentoonstelling in Azië


Ook China krijgt een beeld van de uitvoering van het project Grensmaas. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat in het Design Museum in de Chinese…
Lees meer
Waterbouw

Sluizen

Renovatie stuwcomplex Nederrijn en Lek compleet


Met de aanstaande vervanging van de laatste vizierschuif van Stuw Driel, is het einde van het vijfjarige renovatieproject van het stuwensemble in zicht. Omgevingsmanager Frank…
Lees meer
Water/Bodem

Nieuwe natuur Trintelzand en Houtribdijk gemonitord


Rijkswaterstaat heeft in 2019 zandige oevers en een deel van natuurgebied Trintelzand in het Markermeer aangelegd, als onderdeel van de versterking van de Houtribdijk. Om…
Lees meer
Water/Bodem

Platform Geotechniek op 12 juni 2020


Vijf jaar lang stond de geotechniek vol in de schijnwerpers tijdens het werkprogramma Geo-Impuls. Het is hoog tijd om daar een vervolg aan te geven.…
Lees meer
Water/Bodem

Water Tech Europe in Leeuwarden


Capital of Water Technology Leeuwarden is in september tijdens de nieuwe vakbeurs Water Tech Europe het internationale toneel voor innovatie in de watersector. De watertechsector…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Onderhoud infrastructuur eerder uitvoeren


Volgens een artikel in NRC/Handelsblad voeren vijf organisaties in de bouw ‘intensief overleg’ met het kabinet om niet alleen lopende infrastructuur- en overheidsbouwprojecten tijdens de…
Lees meer
Actueel

Ministerie I&W verduurzaamt met nieuw windpark


Rijkswaterstaat en Eneco tekenden onlangs een overeenkomst om een windpark op de zeewering van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te bouwen en exploiteren. Dit is…
Lees meer
Wegen

ProRail haalt onderhoud naar voren vanwege coronavirus


Aannemer Strukton Rail start volgende week maandag vervroegd met de vernieuwing van het spoor in een deel van de Schipholtunnel. ProRail gaat daarnaast kijken of…
Lees meer
Water/Bodem

Scheldestromen geeft laptops aan basisonderwijs


In deze tijd van het coronavirus heeft het waterschap Scheldestromen, net als alle overheden en het Nederlandse bedrijfsleven maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te waarborgen.…
Lees meer