Actueel

Waterbouw

Actueel

Zuiderzeemuseum opent Houtribdijk-tentoonstelling


Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de tentoonstelling 'Dwars door de dijk' geopend. Deze vindt plaats in de museumingang die door de…
Lees meer
Waterbouw

Actueel

Waterbouwdag Webinar en uitreiking Waterbouwprijs


De Waterbouwdag kan dit jaar niet fysiek plaatsvinden als netwerkevent. Om het contact binnen de branche toch mogelijk te maken, is uitgeweken naar een digitale bijeenkomst…
Lees meer
Wegen

Actueel

Asfaltdag 2020 in aangepaste vorm


De Asfaltdag 2020 zal dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden op 8 december, vanwege de beperkte hoeveelheid mensen die in de Flint aanwezig mogen zijn.…
Lees meer
Waterbouw

Actueel

Nederlandse waterbouwkunde houdt Venetië droog


Venetië kan in de toekomst droge voeten houden, ook bij extreem hoogwater in de Adriatische Zee. De stormvloedkering die daarvoor moet zorgen, werd onlangs voor…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Nederlandse universiteiten verstevigen band met Wetsus


Wageningen Universiteit (WUR), Universiteit Twente (UT) en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) intensiveren de samenwerking met Wetsus en steunen hiermee het watertechnologie-instituut in de transitie van tijdelijke…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Bodembeheer

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Kabels & Leidingen

Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)


Filters bieden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te kunnen bepalen welke leidingen niet van invloed zijn op de overstromingskans van een dijktraject, zonder dat…
Lees meer