Riolering

Actueel

Riolering

Nederlanders zorgen slecht voor het riool


Bijna 4 op de 10 Nederlanders spoelt vochtige doekjes en tampons door de wc. Dat blijkt uit publieksonderzoek van de waterschappen. Ook frituurvet eindigt bij…
Lees meer
Actueel

Riolering

CirTec winnaar van WEX Global 2022 Award


Tijdens de WEX Global 2022 conference in Valencia werd de technologie waarmee CirTec cellulose, het basisbestanddeel van toiletpapier, uit rioolwater haalt door een jury van…
Lees meer
Actueel

Riolering

Water/Bodem

Drijflaagmonitoring wint RIONEDinnovatieprijs 2022


FATracker van Gemeente Rotterdam en Deltares is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot innovatie van 2022 op gebied van riolering en stedelijk waterbeheer.…
Lees meer
Ondergronds

Riolering

Digital twin van rioolstelsels


Gemeenten besteden jaarlijks 1,6 miljard euro aan beheer en onderhoud van rioolstelsels die gezamenlijk een nieuwwaarde hebben van zo’n 100 miljard euro. Kosten besparen op…
Lees meer
Actueel

Riolering

Vernieuwde website rioolenraad.nl


Vandaag lanceert Stichting Rioned de vernieuwde website Rioolenraad.nl. Aanleiding zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Want wat is de rol van de gemeenteraad bij de gemeentelijke watertaken? Stichting…
Lees meer
Actueel

Riolering

Hoogheemraadschap van Rijnland zet in op verduurzaming


De komende jaren gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met drie zuiveringen in Noord-Holland. De werkzaamheden staan in het teken van renovatie, vervanging…
Lees meer
Ondergronds

Riolering

Nederland gaat doelen waterkwaliteit niet halen


Nederland wacht vrijwel zeker een nieuwe milieucrisis. In 2027 moeten we voldoen aan de Kaderrichtlijn Water die voorschrijft dat al het water in Europa tegen…
Lees meer
Actueel

Riolering

Gemeente Arnhem organiseert Rioolsymposium


De omvangrijke werkzaamheden aan het hoofdriool van Arnhem zijn klaar. Er zijn geen ongelukken gebeurd, de uitgevoerde ondergrondse technieken zijn meer dan geslaagd en het…
Lees meer
Ondergronds

Riolering

Renovatie rioolwaterzuivering Retranchement


Waterschap Scheldestromen start eind februari met de renovatie van de rioolwaterzuivering aan de Wachtsluis bij Retranchement. De zuivering wordt gerenoveerd en de afnamecapaciteit van het…
Lees meer