Water/Bodem

Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Effecten van zeespiegelstijging op riviermondingen


Inmiddels is het wel duidelijk dat de zeespiegel stijgt. De snelheid waarmee deze stijgt overtreft telkens weer onze verwachting. Dit heeft gevolgen voor de manier…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap Limburg omarmt Maas Cleanup


Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Eenrichtingsverkeer in wateronderzoek


Duizenden burgers doen wateronderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse water. Ondanks hun plezier hierin, hebben ze amper inspraak. Dat blijkt uit het onlangs door…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

Innovatief opvangsysteem voor zwerfafval in de Nieuwe Maas


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt Rijkswaterstaat hoe kan worden voorkomen dat plastic de zee bereikt of in de rivier blijft…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

HWBP organiseert roadshow vanaf september


Een kijkje in de keuken nemen bij een project van een ander waterschap? Dat kan. In september organiseert het HWBP samen met een aantal waterschappen…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Onderzoek naar regionale waterstofinfrastructuur van start


Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Een haalbaarheidsstudie moet nog dit jaar duidelijk…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Vaarwegen

Samenwerken aan een klimaatbestendige Oeffeltse Raam


Bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas en wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer ondertekenden 13 juli de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Bodembeheer

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

‘Veel kuubs verzet’ voor optimalisatie spaarbekken De Gijster


Spaarbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch is geoptimaliseerd om de hoge waterkwaliteit en extra leveringszekerheid te kunnen blijven bieden. Eind juni hebben Evides Waterbedrijf,…
Lees meer