Water/Bodem

Water/Bodem

Klimaat

Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken


Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt in opdracht van VOLTH2 twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. Dankzij deze 25 megawatt waterstofelektrolyse installaties zal binnen…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Landelijk Meetnet Water: de verborgen deltawerken


Met het Landelijk Meetnet Water (LMW) verzamelt Rijkswaterstaat op 450 plekken in, aan en op het water allerlei gegevens óver het water. Die gegevens deelt…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

NEW-consortium krijgt 8 miljoen voor onderzoek


Het consortium bestaande uit Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en de NOM krijgt 8 miljoen euro van het rijk om kennis uit watertechnologie-onderzoek beter naar de…
Lees meer
Actueel

Klimaat

'Airlite'-verf slokt uitstoot van auto’s op


Op het Leidseplein in Amsterdam verscheen eind maart de eerste grote muurschildering Diversity in bureaucracy. Kunstenares Judith de Leeuw (26) gebruikt voor dit werk de…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Verlaging snelheid zinvol als ook de weg wordt aangepast


Bijna de helft (48 procent) van de gemeenten in Nederland wil de maximum snelheid binnen de bebouwde kom op meer plekken terugbrengen naar 30 km/uur.…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proeftuin Rijnmond: schone bagger beter benutten


Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

JustNimbus: meer mogelijk met regenwater


JustNimbus wil dat heel Nederland regenwater gaat opvangen voor thuisgebruik. Het Nederlandse bedrijf biedt een duurzame oplossing tegen de groeiende drinkwaterschaarste, met ingenieuze regenwatersystemen waarmee huishoudens…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Derde saneringsplan geluidhinder Noord-Holland bekend


Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Holland komen ruim 1.200 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Achmea en Ecodorp Boekel starten samenwerking


Achmea gaat met Ecodorp Boekel (Noord-Brabant) samenwerken op het gebied van duurzaam en klimaatadaptief wonen. Hieronder valt onder andere het verzekeren van duurzame woningen waarbij…
Lees meer