Water/Bodem

Actueel

Klimaat

Kwaliteit

TU Delft opent unieke windtunnel


De wind is nooit constant en varieert continu, zowel in ruimte als in tijd. Daarnaast worden windmolens steeds groter, en is de windsnelheid nooit gelijk…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Waterschapsbedrijf Limburg start samenwerking met nieuwe raamcontractpartners


Afvalwaterzuiveraar Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een achtjarige samenwerking met nieuwe contractpartners voor de vernieuwing en groot onderhoudswerk van Limburgse afvalwaterzuiveringsingsinstallaties, leidingennetwerk en rioolgemalen.…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Een toekomstbestendig Nederland begint bij ruimte voor water


Zet bij beslissingen over de toekomst van Nederland het belang van water en bodem vanaf nu voorop. Dat is de oproep van Rogier van der…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Vaarwegen

AI-model verbeeldt conditie gemetselde kademuren


In Dordrecht is een nieuwe techniek getest om scheurvorming in gemetselde kademuren eenvoudig te detecteren, meten en monitoren. Hiervoor zijn de kademuren met een spiegelreflexcamera…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Hittestress vereist aanpassingen


Dat hittestress een belangrijke uitdaging is in klimaatadaptatie bleek wel weer in de laatste weken van juli en augustus waarbij hitterecords sneuvelden. In Nederland wordt…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

AWP pleit voor meerderheidscoalitie buiten geborgde zetels om


Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De Tweede Kamer besloot…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Water/Bodem

Temperatuur in Tiny Forest wel 20 graden lager


Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat de…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Wegenbouw

BAM-machine met waterstofverbrandingsmotor


Het is BAM Infra Nederland samen met Koninklijke van Twist gelukt een op diesel aangedreven asfaltspreidmachine om te bouwen naar een machine met een waterstofverbrandingsmotor.…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

RIWA: minder lozingen in de Rijn nog buiten beeld


RIWA-Rijn pleit voor extra inspanningen om het 30 procent-reductiedoel voor emissies naar de Rijn in 2040 te halen, nu duidelijk is dat voor 41 procent…
Lees meer