Water/Bodem

Water/Bodem

Kwaliteit

Innovatiepartnerschap voor kustlijnzorg


Het onderhoud van de Nederlandse kust zorgt voor veel uitstoot van CO2. Met het innovatiepartnerschap onderzoekt Rijkswaterstaat samen met een select aantal bedrijven ideeën die…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterkwaliteit van kleine wateren nog steeds onvoldoende


2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. Dit in het kader van…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseert webinars


KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseert in de week van 23 t/m 27 november 2020 een serie dagelijkse webinars. Thema's variëren van de waterkwaliteit van sloot- en…
Lees meer
Actueel

Water/Bodem

Online symposium Maas in Beeld op 16 oktober


Wat heeft dertig jaar grootschalige natuurontwikkeling langs de Maas in het grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei tussen Maastricht en Thorn tot nu toe opgeleverd? Wat zijn de…
Lees meer
Ondergronds

Kwaliteit

Arcadis richt perrons station Schiphol Airport opnieuw in


Arcadis gaat de toegang tot de perrons van het station Schiphol Airport optimaliseren. Zo verdwijnen de hellingbanen en worden deze vervangen door trappen. Bovendien komen…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Vitens en waterschap vergroten grondwateraanvulling


Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe zetten een volgende stap om meer water te infiltreren dat de grondwatervoorraad aanvult. In 2016 is de infiltratievoorziening uitgebreid…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten voor baggeractiviteiten


Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van 45 miljoen euro en…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater


In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater


Een nieuwe studie door RIVM en Deltares bevestigt dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit een…
Lees meer