Bodembeheer

Actueel

Bodembeheer

Water/Bodem

Nederland verdubbelt inzet Blue Deal voor schoon water


Het rijk en de waterschappen verdubbelen hun gezamenlijke jaarlijkse inzet binnen de Blue Deal naar 10 miljoen euro per jaar in de periode 2023-2030. Die…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proefboring naar aardwarmte in Amstelland


Kunnen woningen in de regio Amstelland in de toekomst met aardwarmte verwarmd worden? Om daar achter te komen is meer kennis nodig van de ondergrond.
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Elektrische zandzuiger is duurzamer en stiller


Een van de bijzonderheden van de aanleg van de overnachtingshaven in Spijk is de inzet van een elektrische zandzuiger voor de baggerwerkzaamheden. Bart van Asperen,…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Zoet grondwater onder de zee: een bron van water?


In veel kustgebieden in de wereld bevinden zich grote hoeveelheden zoet grondwater onder de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke waterbron in kustgebieden met…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Bodem met sponswerking is pijler gezond ecosysteem


Het boerenbedrijf staat niet langer alleen in het teken van voedselproductie. In toenemende mate vraagt de maatschappij van agrarische ondernemers dat zij tevens ecosysteemdiensten ondersteunen…
Lees meer
Actueel

Bodembeheer

Water/Bodem

Heteluchtinjectie is effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop


Gemeenten en terreineigenaren hebben steeds vaker overlast van de overwoekerende Japanse duizendknoop. Heteluchtinjectie is een effectief bestrijdingsmiddel en dat is nu ook erkend door het…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Eerste Eems-Dollard slib op perceel in Borgsweer


 Bij Borgsweer is gestart met het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Een lange buis vanaf een schip in de Zwaaikom van het…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie


Waterschap Scheldestromen start met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te vervaardigen uit baggerspecie. Dit idee werd eind 2019 genomineerd voor de…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Hoe de bodem voor Zeesluis IJmuiden wordt beschermd


Grotere sluis, grotere schepen en meer zout water. Drie belangrijke elementen die ervoor zorgen dat de bodem bij Zeesluis IJmuiden goede bescherming nodig heeft. Door…
Lees meer