Bodembeheer

Water/Bodem

Bodembeheer

Proeftuin Rijnmond: schone bagger beter benutten


Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling


De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Oesters uitgezet op de voet van windturbines


In het Zeeuwse windpark Borssele III & IV zijn 2400 platte oesters uitgezet rondom de fundering van windturbines. Met de proef wordt onderzocht of oesters…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten voor baggeractiviteiten


Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van 45 miljoen euro en…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater


In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Biodiesel leidt tot snellere aantasting opslagtanks


Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Meerjarig onderzoek naar slibaanwas


Zeven waterschappen hebben in 2016 besloten een meerjarig onderzoek op te starten om inzicht te krijgen in slibaanwas. Voor waterschappen is het steeds wenselijker over…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland


Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt op…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Bodembeheer

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer