Bodembeheer

Water/Bodem

Actueel

Bodembeheer

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op natuur Waddenzee


Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten in Finland


Boskalis heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde contractwaarde…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving


NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Aanpak vervuilde bodems ligt op koers


De Midterm Review geeft een tussenstand van het in 2015 afgesloten bodemconvenant. De aanpak van bodemverontreinigingen en de decentralisatie van het bodembeleid liggen op koers.…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Betere beheersing van grondrisico’s met nieuwe website


Rijkswaterstaat heeft samen met een aantal infrabedrijven de website mindergrondrisico.nl ontwikkeld. Deze website helpt om de risico’s van grondverzet beter te beheersen en is daarom…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kennis van bodemsanering spoelt uit


Het continue verruimen van ons beleid naar risicogestuurde benadering van verontreinigde locaties heeft ertoe geleid dat we de afgelopen tien tot vijftien jaar van innovatief…
Lees meer