Bodembeheer

Actueel

Bodembeheer

Water/Bodem

Heteluchtinjectie is effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop


Gemeenten en terreineigenaren hebben steeds vaker overlast van de overwoekerende Japanse duizendknoop. Heteluchtinjectie is een effectief bestrijdingsmiddel en dat is nu ook erkend door het…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Eerste Eems-Dollard slib op perceel in Borgsweer


 Bij Borgsweer is gestart met het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Een lange buis vanaf een schip in de Zwaaikom van het…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie


Waterschap Scheldestromen start met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te vervaardigen uit baggerspecie. Dit idee werd eind 2019 genomineerd voor de…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Hoe de bodem voor Zeesluis IJmuiden wordt beschermd


Grotere sluis, grotere schepen en meer zout water. Drie belangrijke elementen die ervoor zorgen dat de bodem bij Zeesluis IJmuiden goede bescherming nodig heeft. Door…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proeftuin Rijnmond: schone bagger beter benutten


Veel zand en slib verdwijnt na baggeren uit de Rijn-Maasmonding in zee of in depots. Om het gebaggerde zand en slib zo lang mogelijk in…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling


De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Oesters uitgezet op de voet van windturbines


In het Zeeuwse windpark Borssele III & IV zijn 2400 platte oesters uitgezet rondom de fundering van windturbines. Met de proef wordt onderzocht of oesters…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten voor baggeractiviteiten


Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van 45 miljoen euro en…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Beter zicht op verzilting van het Nederlandse grondwater


In de Nederlandse kustprovincies is het grondwater al op geringe diepte brak tot zout. Dit levert problemen op als we het grondwater willen gebruiken om…
Lees meer