Klimaat

Actueel

Klimaat

Water/Bodem

1 februari: vergeet nooit het water


In 1953 werd ons land getroffen door de Watersnoodramp. Dit jaar brengt Hollandse Delta ‘Vergeet nooit het Water’ uit, een boekje uit met verhalen van…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Afwegingskader Energie in de Hollandse Waterlinies


De provincie Noord-Holland heeft het Afwegingskader Energie Hollandse Waterlinies vastgesteld. Het kader is een praktisch hulpmiddel dat aangeeft waar ruimte lijkt te zijn voor energieopwekking en…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Robots verzamelen zwerfvuil onder water


Het verwijderen van zwerfvuil uit oceanen en zeeën is een kostbaar en tijdrovend proces. In het kader van een Europees samenwerkingsproject ontwikkelt een team van…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Waterschappen positief over klimaatbestendig coalitieakkoord


Het nieuwe kabinet laat met het coalitieakkoord zien in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening te houden met klimaatverandering door water en bodem sturend te…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Milieueffecten gaswinning Ternaard onvoldoende in beeld


In het milieueffectrapport voor de gaswinning bij Ternaard is meer informatie nodig over onder meer diepe bodemdaling, kleine kweldergebieden en broedvogels. Dat zegt de Commissie…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Houd bij woningbouw rekening met klimaat


Bij de keuze voor nieuwe locaties voor woningbouw wordt nog nauwelijks rekening gehouden met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering, vooral die…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Klimaatadaptatie van huishoudens vergeleken


Het klimaat verandert, niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. De VN-klimaatconferentie in Glasgow in 2021 had een duidelijke boodschap: klimaatadaptatie wordt van iedereen…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden


Klimaatverandering, een groeiende drinkwatervraag en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening. Mijnbouwactiviteiten zoals boren naar aardwarmte (geothermie)…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Studie naar zonne-energiesystemen op zee


Een consortium onder leiding van TNO bestudeert nieuwe, drijvende flexibele zonne-energiesystemen. Het systeem, bestaande uit flexibele drijvende units met daarop flexibele zonnepanelen gemonteerd, is de…
Lees meer