Kwaliteit

Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

‘Veel kuubs verzet’ voor optimalisatie spaarbekken De Gijster


Spaarbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch is geoptimaliseerd om de hoge waterkwaliteit en extra leveringszekerheid te kunnen blijven bieden. Eind juni hebben Evides Waterbedrijf,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Geul rond Marker Wadden effectieve opvangplek


Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat is…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Realisatie overnachtingsplaatsen Merwedes gestart


Steeds meer en grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Op termijn ontstaat er daardoor een tekort aan overnachtingsplaatsen op bepaalde trajecten. Om…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Water/Bodem

Achterhoek start onderzoek naar circulaire meststof


Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Betonsector viert dit jaar twee mijlpalen


De betonsector viert dit jaar twee mijlpalen: Stichting ‘Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen’ viert haar 40-jarig bestaan. En ingezetene MBI viert het 75-jarig jubileum.
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Faunapassages dragen bij aan biodiversiteit


De faunapassages en ecoducten die in de afgelopen vijftien jaar zijn ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering, hebben Nederland een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Arcadis helpt Gasunie met bodemzaken


Arcadis helpt Gasunie de komende jaren met diensten rond bodem- en grondzaken. Hiervoor heeft Arcadis een raamcontract verworven met een potentiele jaaromzet van enkele miljoenen…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Ecologie en ecotoxicologie samen voor schoon water


Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems.…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Ontwerp Pannerdensch Kanaal gereed


Het ontwerpproces voor het verlagen van een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal is gereed. In de aanloop naar het definitieve ontwerp heeft…
Lees meer