Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

Opnieuw daling muskusratvangsten


Daling van de muskusratvangsten zet ook in 2021 door. De muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de waterschappen minder muskusratten. In 2021 zijn er…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Afwegingskader Energie in de Hollandse Waterlinies


De provincie Noord-Holland heeft het Afwegingskader Energie Hollandse Waterlinies vastgesteld. Het kader is een praktisch hulpmiddel dat aangeeft waar ruimte lijkt te zijn voor energieopwekking en…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Microplastics blijven in rivieren


Wervelend rivierwater kan lichte microplastics die anders zouden blijven drijven, vasthouden in rivierbeddingen waar het tot zeven jaar kan duren voordat ze een kilometer verder…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Zoet grondwater onder de zee: een bron van water?


In veel kustgebieden in de wereld bevinden zich grote hoeveelheden zoet grondwater onder de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke waterbron in kustgebieden met…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Norm voor het nemen van grondwatermonsters herzien


NEN 5744 'Bodem – Monsterneming van grondwater' is herzien. Deze norm vervangt NEN 5744:2011 en NEN 5744:2019 Ontw. nl. NEN 5744 beschrijft de monsterneming van…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Robots verzamelen zwerfvuil onder water


Het verwijderen van zwerfvuil uit oceanen en zeeën is een kostbaar en tijdrovend proces. In het kader van een Europees samenwerkingsproject ontwikkelt een team van…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Hollandse Kust Alpha topside geïnstalleerd op de Noordzee


Het offshore transformatorstation van het Alpha platform van Hollandse Kust (zuid) is op zondag 26 december succesvol geïnstalleerd op de onderbouw in de Noordzee, zo’n…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Waterschap Aa en Maas informeert over de bever


Iedereen die weleens wandelt langs de Sint Jansbeek zal het beeld wel herkennen: bomen met knaagsporen of zorgvuldig gebouwde dammen van hout in het water.…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Oeververlaging Pannerdensch Kanaal richting uitvoering


Samen met de partners heeft Rijkswaterstaat de planuitwerkingsfase van project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal afgesloten. De besluiten en vergunningen zijn onherroepelijk. Naar verwachting kan…
Lees meer