Kwaliteit

Actueel

Klimaat

Kwaliteit

De geur van waterstof: een stap vooruit


Stedin en GRDF, de grootste gasnetbeheerder in Frankrijk en Europa, onderzoeken het toevoegen van geur aan waterstof. Net zoals aardgas is waterstof geurloos. Bij het…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Zout weren uit Noordzeekanaal


Zeesluis IJmuiden is sinds 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Doordat de nieuwe zeesluis groter is dan de Noordersluis, stroomt er tijdens het schutproces…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Waterschappen reageren op stikstofplannen kabinet


Het kabinet maakte op 10 juni de stikstofplannen bekend om tot 50 procent reductie te komen. De Unie van Waterschappen ziet het belang van heldere…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Amsterdam en Rotterdam wereldwijde duurzame koplopers


Amsterdam en Rotterdam doen het relatief goed in de wereldwijde top 100 van duurzame steden. Amsterdam staat op een tiende plek en Rotterdam op nummer…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Basalton Quattroblock stabieler dan gedacht


De stabiliteit van Holcims Basalton Quattroblocks bleek tijdens de proeven in 2017 in Delft zo hoog, dat ze niet tot het uiterste konden worden belast. In…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

Rijkswaterstaat en partners tekenen contracten uiterwaarden


Rijkswaterstaat heeft aan drie opdrachtpartners – combinaties met een diversiteit aan bedrijven – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Rijkswaterstaat pakt aanbevelingen evaluatie hoogwater 2021 op


Rijkswaterstaat heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg tijdens de zomer van 2021 te evalueren.
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit


De waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland wordt niet structureel gemeten. Deze watertjes zijn echter wel heel belangrijk voor de leefomgeving voor vogels, insecten,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Monitoring Haringvlietsluizen laat verandering fauna zien


Bij bemonstering van het water van het Haringvliet zijn drie soorten plankton aangetroffen die Rijkswaterstaat nog niet eerder in de Nederlandse fauna aantrof. Plankton vertelt…
Lees meer