Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

EASAC: pas waterstof zonder ‘fossielsubsidie’


Waterstof is een belangrijk alternatief voor sectoren die vastzitten in de fossielebrandstofeconomie. Terwijl nationale regeringen en Europarlementariërs dit onderwerp bespreken, komt EASAC met een verklaring.…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Eerste Boominspectie Plus uitgevoerd


Op dit moment worden in de gemeente Hoeksche Waard de bomen geïnspecteerd. Dat is op zichzelf geen bijzonder nieuws, maar toch is er sprake van…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap gaat stroom opwekken bij stuw in de Aa


Waterschap Aa en Maas legt dit najaar een micro-waterkrachtcentrale aan bij een stuw in de Aa, zo’n 750 meter stroomopwaarts van de Kilsdonkse Molen in…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Biodiesel leidt tot snellere aantasting opslagtanks


Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren


De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Droogte vraagt om scherpe bewaking waterkwaliteit Maas


Er is meer inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water in de Maas. Daarnaast moet meer internationaal worden samengewerkt om…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Kwaliteit

Bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland


Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt op…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Plastic afval blijft Nederlandse rivieroevers teisteren


De coronapandemie heeft tot extra vervuiling van de Nederlandse rivieroevers geleid. Tal van gemeenten hebben de afgelopen maanden bij Schone Rivieren aan de bel getrokken…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Scheepvaart roept op te investeren in vaarwegen


Binnenvaarttondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het derde corona steun- en herstelpakket €2 miljard naar voren…
Lees meer