Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

Verlenging onttrekkingsverbod zuidelijk Dommelgebied


In de beken de Beerze en de Reusel stroomt nog altijd onvoldoende water. In het zuidelijk deel van het Dommelgebied – toch al gevoelig voor…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Nieuwe manier om lastige ionen uit water te verwijderen


Zeewater omzetten in zoetwater is belangrijk in landen met waterschaarste. Voor dat proces moeten bepaalde geladen deeltjes – ionen – uit het water gehaald worden.…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Grootschalige gebiedsontwikkeling Woerden opgeleverd


De grootschalige integrale gebiedsontwikkeling Defensie-eiland in Woerden is volledig opgeleverd. Projectontwikkelaars VORM en Blauwhoed waren verantwoordelijk voor de transformatie van het geïsoleerd bedrijventerrein annex militaire…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

RWZI Tilburg gegund aan Mobilis-Croonwolter&dros


Waterschap De Dommel heeft het raamcontract voor diverse aanpassingen aan de Rioolwaterzuivering Tilburg gegund aan de combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC), en haar partners in de Water…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het Groene Strand lanceert eerste groene stranden van Nederland


Op woensdag 29 september ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het fundament van modern stedelijk waterbeheer


Stichting Rioned heeft in juni 2021 de branchestandaard gemeentelijke watertaken vastgesteld en gepubliceerd. De standaard koppelt activiteiten, kennisgebieden, kennisniveaus, functies en competenties binnen het stedelijk…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven


Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Onderzoeken naar optimale kieropening voor trekvissen


De Haringvlietsluizen, beschermen sinds de aanleg begin jaren zeventig Zuidwest-Nederland tegen hoogwater en zorgen voor zoet water. Maar de sluizen vormen voor trekvissen ook een…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Zorgen over risico's geothermie voor drinkwatervoorziening


In een net uitgebracht rapport geeft de Algemene Rekenkamer aan dat zij vindt dat de risico's van geothermie voor ondergrondse drinkwaterbronnen (grondwater) helder moeten worden…
Lees meer