Kwaliteit

Waterbouw

Kwaliteit

Basalton Quattroblock stabieler dan gedacht


De stabiliteit van Holcims Basalton Quattroblocks bleek tijdens de proeven in 2017 in Delft zo hoog, dat ze niet tot het uiterste konden worden belast. In…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

Rijkswaterstaat en partners tekenen contracten uiterwaarden


Rijkswaterstaat heeft aan drie opdrachtpartners – combinaties met een diversiteit aan bedrijven – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Rijkswaterstaat pakt aanbevelingen evaluatie hoogwater 2021 op


Rijkswaterstaat heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg tijdens de zomer van 2021 te evalueren.
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

Nomineer een sloot voor onderzoek naar waterkwaliteit


De waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland wordt niet structureel gemeten. Deze watertjes zijn echter wel heel belangrijk voor de leefomgeving voor vogels, insecten,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Monitoring Haringvlietsluizen laat verandering fauna zien


Bij bemonstering van het water van het Haringvliet zijn drie soorten plankton aangetroffen die Rijkswaterstaat nog niet eerder in de Nederlandse fauna aantrof. Plankton vertelt…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Nederlandse koraalriffen en mangrovebossen bedreigd


Het wordt wel eens vergeten, toch wonen op bijna 7000 kilometer van Den Haag mensen ook in het Koninkrijk der Nederlanden. En ook daar zijn…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Water/Bodem

De blauwe loper uit voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’


De vanzelfsprekendheid van voldoende goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. Gisteren rolden daarom alle drinkwaterbedrijven de blauwe loper uit om…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Onderwaterbos voor het Wolderwijd


In het noordoosten van het Wolderwijd, tussen de eilanden De Biezen en Knarland, is Rijkswaterstaat op 2 mei gestart met een aantal maatregelen om de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Met andere ogen kijken naar wellen: de praktijk


Met steeds krappere bemensing en een blijvende druk om te voldoen aan waterveiligheidseisen neemt het belang van efficiënte inspectie en monitoring toe. Vandaag de dag…
Lees meer