Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

Landelijk Meetnet Water: de verborgen deltawerken


Met het Landelijk Meetnet Water (LMW) verzamelt Rijkswaterstaat op 450 plekken in, aan en op het water allerlei gegevens óver het water. Die gegevens deelt…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Verlaging snelheid zinvol als ook de weg wordt aangepast


Bijna de helft (48 procent) van de gemeenten in Nederland wil de maximum snelheid binnen de bebouwde kom op meer plekken terugbrengen naar 30 km/uur.…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Derde saneringsplan geluidhinder Noord-Holland bekend


Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Holland komen ruim 1.200 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Werkzaamheden herinrichting Esperloop van start


Waterschap Aa en Maas gaat de Esperloop herinrichten. In het projectgebied, globaal gelegen tussen het Geneneind en de Neerstraat te Bakel, is samen met belanghebbenden…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water


Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Beton in mariene infrastructuur verminderen


In het recent gestarte RAAK Publiek project ECODAMI (Ecologisch Optimale en Duurzame Alternatieve materialen voor Mariene Infrastructuur) gaan onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein –…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Werkzaamheden optimalisatie peilbeheer van start


Waterschap Aa en Maas gaat van start met werkzaamheden om het peilbeheer van de Goorloop en Snelleloop te optimaliseren. Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelleloop,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Vervolgpakket ecologisch herstel Maas richting uitvoering


Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook bij de Maas. Zo is daar…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Slimme data brengt de verkeersveiligheid in beeld


De EU streeft ernaar om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in het jaar 2050. Verkeersveiligheid staat daarom hoog op de politieke agenda`s.…
Lees meer