Kwaliteit

Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Onderbouwd werken met wadi’s


Omdat de bodemkwaliteit en infiltratie van water in wadi’s over de tijd kan afnemen en dit in enkele gevallen sneller leek te gaan dan verwacht,…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

TU Delft opent unieke windtunnel


De wind is nooit constant en varieert continu, zowel in ruimte als in tijd. Daarnaast worden windmolens steeds groter, en is de windsnelheid nooit gelijk…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Vaarwegen

AI-model verbeeldt conditie gemetselde kademuren


In Dordrecht is een nieuwe techniek getest om scheurvorming in gemetselde kademuren eenvoudig te detecteren, meten en monitoren. Hiervoor zijn de kademuren met een spiegelreflexcamera…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

RIWA: minder lozingen in de Rijn nog buiten beeld


RIWA-Rijn pleit voor extra inspanningen om het 30 procent-reductiedoel voor emissies naar de Rijn in 2040 te halen, nu duidelijk is dat voor 41 procent…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Winnaar Helsinki Design Award


Päivi Raivio heeft de Helsinki Design Award gewonnen. Zij wijdt zich aan het creëren van betere openbare ruimten. Samen met burgers en verschillende gemeenschappen heeft…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen willen duurzamere polymeren


Ruim 18 procent van de totale CO2-uitstoot van waterschappen wordt veroorzaakt door het gebruik van polymeren bij de rioolwaterzuiveringen. Daarom willen de waterschappen minder polymeren…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Waterbouw

ADS Groep Water en Technical Valley starten omscholingstraject


ADS Groep Water en Technical Valley starten op 1 december 2022 een betaald omscholingstraject van twee jaar om kandidaten zonder technische opleiding of ervaring om…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Te diep om te falen


De nieuwe Poldergeist-video van Simon Richter, professor aan de University of Pennsylvania, is een reactie op 'Bouwen, bouwen, bouwen' (Daniel Koerhuis) en 'Het water komt,…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Kwaliteit

Koning bezoekt Noordzee voor toekomst energie


Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met…
Lees meer