Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

Vervolgpakket ecologisch herstel Maas richting uitvoering


Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook bij de Maas. Zo is daar…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Slimme data brengt de verkeersveiligheid in beeld


De EU streeft ernaar om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in het jaar 2050. Verkeersveiligheid staat daarom hoog op de politieke agenda`s.…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Kustweken in het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied


Deel uw gedachten over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Van 1 tot en met 19 maart 2021 organiseren Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Animatiefilm 'Anders aanbesteden, anders samenwerken'


Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (Engie, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Samenwerken aan natuurherstel Verdronken Land


Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan samen getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Marker Wadden krijgt twee nieuwe eilanden


Goed nieuws voor de natuur in het Markermeer: direct achter de eerste vijf eilanden van Marker Wadden worden twee nieuwe natuureilanden aangelegd. De uitbreiding is…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden aan Boskalis


Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor deze werkzaamheden.
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Hoogwater toont ernstige vervuiling rivieren


Het hoge water in de rivieren, waarvan eind deze week een piek wordt verwacht, zal Nederland de dagen daarna weer tonen hoe groot het afvalprobleem…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Dobberend Bos aangekomen in Almere


Onlangs is het Dobberend Bos vanuit Rotterdam aangekomen op het terrein van Floriade Expo 2022 te Almere. Dit werk van kunstproducent Mothership is een geschenk…
Lees meer