Kwaliteit

Water/Bodem

Kwaliteit

Herziening NEN 7171-1 ordening ondergrondse netten


Op verzoek van de Gemeentelijk Platform, Kabels en Leidingen (GPKL) en andere belanghebbenden is de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’ begonnen met de herziening van…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol


Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Winnaars InfraTech Innovatieprijs 2021


De door Protekta ontwikkelde product innovatie 'koppelen van houten palen', het specialistisch wasproces voor de reiniging van PFAS-verontreinigde grond van De Vries & van de…
Lees meer
Actueel

Kwaliteit

Circulair vernieuwen van speelvoorzieningen


In de Gemeente Amsterdam worden veel speelplekken circulair vernieuwd. Dat past in de doelstelling van de gemeente om in 2050 een volledig circulaire stad te…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Webinarreeks Robuuste Watersystemen


Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. De visie van Witteveen+Bos…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Dassault Systèmes lanceert Water for Life-project


Dassault Systèmes introduceert ‘Water for Life’. Dit project heeft tot doel de industrie te helpen slimmer om te gaan met water. Het bedrijf geeft hierbij…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen samen aan de slag met slibeindverwerking


De waterschappen regelen vanaf volgend jaar een collectieve incidentencapaciteit voor zuiveringsslib. Ze zetten in op een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze het ministerie van Infrastructuur &…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Voorbereiding werkzaamheden Twentekanalen


Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Sweco helpt bij ontwerp nieuwe afvalzuiveringsinstallatie


Ingenieursadviesbureau Sweco helpt chemiebedrijf Chemours bij het ontwerp van de nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en het aanbestedingstraject voor de realisatie. De nieuwe zuivering brengt, net als de…
Lees meer