Dijken

Actueel

Dijken

Waterbouw

Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aan


Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) heeft twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aangenomen: het project IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Sweco en Arcadis versterken ruim 11 km dijk langs de Lek


De ingenieursadviesbureaus Sweco en Arcadis zijn door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken.…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Oplevering van versterkte Houtribdijk


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe…
Lees meer
Water/Bodem

Dijken

Arcadis werkt aan dijken en oevers


Arcadis tekende recent de raamovereenkomst Dijk-, en Oeverwerken met het waterschap Hunze en Aa’s. De overeenkomst heeft de komende vier jaar een potentiële waarde van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Bijeenkomst over hoogwaterveiligheid Lith


Waterschap Aa en Maas organiseert op zondagmiddag 2 februari een bijeenkomst over hoogwaterveiligheid in Lith. Samen met inwoners en (oud)medewerkers blikt het waterschap terug op…
Lees meer
Actueel

Dijken

Werken aan waterveiligheid houdt nooit op


Eind januari is het 25 jaar geleden dat ook het water van de Maas hoog tegen de dijken stond in het gebied van waterschap Aa…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Bouwstenen-methode voor een duurzame dijk


De overheid wil in 2023 volledig circulair aanbesteden: meer aandacht voor beperking van materiaalvoorraden, verbeteren van milieukwaliteit en aandacht voor waardecreatie. Op dit moment is…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Extra onderzoek bespaart miljoenen voor dijkversterking


Aanvullende expertschattingen en extra meten, monitoren, analyseren en modelleren heeft de opgave voor het dijktraject Den Oever-Den Helder aanzienlijk gereduceerd. Daarmee zijn vele miljoenen euro’s…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Texel verenigt waterveiligheid en natuurbehoud


De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is in de periode 2018-2019 op een bijzondere en natuurlijke manier door aannemer Jan De Nul met zand versterkt.…
Lees meer