Dijken

Waterbouw

Dijken

Beoordeling Zeeuwse waterkeringen gereed


Het veiligheidsoordeel van de Zeeuwse zeedijken en duinen is gereed. Hieruit blijkt dat ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen niet voldoet aan de…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Zeedijk in Groningen gemaakt van zout baggerslib


In Noordoost-Groningen is een zeedijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib. Dat is nog nooit eerder gedaan. Het slib is in drie jaar gerijpt…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Dijkversterking Hansweert klaar voor uitvoering


De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen behandelt woensdag 7 september de kredietaanvraag voor het project dijkversterking Hansweert. Er wordt gevraagd om een bedrag van €…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Plan van Aanpak Dijkversterking Hansweert vastgesteld


Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 28 juni het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project Dijkversterking Hansweert vastgesteld. Op 6…
Lees meer
Actueel

Dijken

Klimaat

Waterschap wil minder CO2-uitstoot bij dijkversterking


Waterschap Noorderzijlvest start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat. Met de inzet van elektrische machines wil het waterschap de uitstoot van CO2…
Lees meer
Actueel

Dijken

Vergoeding van € 238 miljoen voor Levvel


Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een bedrag van in totaal € 238 miljoen aan de aannemerscombinatie Levvel als vergoeding voor kosten aan de versterking van…
Lees meer
Actueel

Dijken

Spectaculaire experimenten op een echte dijk


Het Polder2Cs, een Interreg 2SEAS-project, voert tot eind februari een aantal spectaculaire experimenten uit op het gebied van waterveiligheid in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder op…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Ontwerp Projectplan Willem Alexanderhaven ter inzage


Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) voor de dijkversterking in de Willem Alexanderhaven in Roermond…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Klimaat

Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken


ProRail geeft Deltares en de TU Delft de opdracht om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het gedrag van rijdende treinen op onze…
Lees meer