Dijken

Waterbouw

Dijken

Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed


Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt. Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer -…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Leren van dijkdoorbraken met ILPD


Het analyseren van historische dijkdoorbraken, experimenten en overleefde hoogwatersituaties geeft meer inzicht in het faalgedrag van een dijk. De International Levee Performance Database (ILPD) biedt…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Afsluitdijk renoveren duurt drie jaar langer


De renovatie van de Afsluitdijk duurt zeker drie jaar langer dan eerder gepland en valt daardoor ook duurder uit. Dat staat in een Kamerbrief van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Kunststof damwanden als heavescherm


Waterschap Rivierenland gaat de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) versterken om aan de strenge normen voor hoogwaterveiligheid te voldoen. Een deel van de…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Lob van Gennep: Reguliere Dijken meest kansrijk


De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de Lob van Gennep zijn volop gaande. Een definitieve beslissing volgt pas aan het eind van de verkenning.…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Proefdijk van gedroogd slib aangelegd voor de zeedijk


Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape een 40 meter lange proefdijk van gedroogd slib aangelegd voor de…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aan


Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) heeft twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aangenomen: het project IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Sweco en Arcadis versterken ruim 11 km dijk langs de Lek


De ingenieursadviesbureaus Sweco en Arcadis zijn door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken.…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Oplevering van versterkte Houtribdijk


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe…
Lees meer