Dijken

Waterbouw

Dijken

Afsluitdijk renoveren duurt drie jaar langer


De renovatie van de Afsluitdijk duurt zeker drie jaar langer dan eerder gepland en valt daardoor ook duurder uit. Dat staat in een Kamerbrief van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Kunststof damwanden als heavescherm


Waterschap Rivierenland gaat de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) versterken om aan de strenge normen voor hoogwaterveiligheid te voldoen. Een deel van de…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Lob van Gennep: Reguliere Dijken meest kansrijk


De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de Lob van Gennep zijn volop gaande. Een definitieve beslissing volgt pas aan het eind van de verkenning.…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Proefdijk van gedroogd slib aangelegd voor de zeedijk


Onder ideale omstandigheden is de afgelopen weken door waterschap Hunze en Aa’s en Ecoshape een 40 meter lange proefdijk van gedroogd slib aangelegd voor de…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Boskalis neemt twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aan


Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) heeft twee omvangrijke dijkversterkingsprojecten aangenomen: het project IJsseldijk Zwolle-Olst en Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. De projecten maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma…
Lees meer
Actueel

Dijken

Waterbouw

Sweco en Arcadis versterken ruim 11 km dijk langs de Lek


De ingenieursadviesbureaus Sweco en Arcadis zijn door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken.…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Oplevering van versterkte Houtribdijk


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe…
Lees meer
Water/Bodem

Dijken

Arcadis werkt aan dijken en oevers


Arcadis tekende recent de raamovereenkomst Dijk-, en Oeverwerken met het waterschap Hunze en Aa’s. De overeenkomst heeft de komende vier jaar een potentiële waarde van…
Lees meer
Waterbouw

Dijken

Bijeenkomst over hoogwaterveiligheid Lith


Waterschap Aa en Maas organiseert op zondagmiddag 2 februari een bijeenkomst over hoogwaterveiligheid in Lith. Samen met inwoners en (oud)medewerkers blikt het waterschap terug op…
Lees meer