Vaarwegen

Waterbouw

Vaarwegen

Arcadis adviseert rond containerterminal Europahaven


Het Havenbedrijf Rotterdam kiest Arcadis als partner voor het ontwerp en de ondersteuning bij de aanbesteding rondom de herontwikkeling van kademuurconstructies van de Europahaven. Dit…
Lees meer
Waterbouw

Kwaliteit

Vaarwegen

AI-model verbeeldt conditie gemetselde kademuren


In Dordrecht is een nieuwe techniek getest om scheurvorming in gemetselde kademuren eenvoudig te detecteren, meten en monitoren. Hiervoor zijn de kademuren met een spiegelreflexcamera…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Verruiming Julianakanaal: Haven Stein gereed


De aannemer Boskalis heeft de verruiming van het Julianakanaal rond Haven Stein afgerond. Het kanaal is over een lengte van 400 m breder en dieper…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Arcadis doet vooronderzoek rondom kanalen


Arcadis voert verschillende vooronderzoeken uit in het kader van de voorbereiding van een volgend onderhoudscontract van Rijkswaterstaat Zuid Nederland. Het betreft een onderhoudscontract van Rijkswaterstaat…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Julianakanaal: stand van zaken en CEF-subsidie


Rijkswaterstaat maakt de Maasroute geschikt voor grotere schepen. Hiervoor worden verschillende maatregelen uitgevoerd zoals dijkverplaatsingen, verbreding en verdieping van het Julianakanaal en het verruimen van…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Bouwers gekozen voor aanleg kades Amaliahaven


Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven…
Lees meer
Water/Bodem

Vaarwegen

Onderhoud vaarwegen gegund aan Heijmans en Strukton


Heijmans en Strukton doen de komende vijf jaar het onderhoud aan de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. De opdracht hiervoor is op 12 februari 2021…
Lees meer
Actueel

Klimaat

Vaarwegen

Samenwerken aan een klimaatbestendige Oeffeltse Raam


Bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas en wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer ondertekenden 13 juli de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak…
Lees meer
Waterbouw

Vaarwegen

Houten damwanden voldoen aan ontwerplevensduur


Uit onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau Westenberg, in opdracht van Centrum Hout en het ministerie van LNV blijkt dat houten damwanden van hout met een duurzaamheidsklasse…
Lees meer