Wegenbouw

Wegen

Wegenbouw

Mega-schuifoperatie op de A15 bij Rozenburg


In het weekend van 13 en 14 maart was er op de A15 bij Rozenburg een niet-alledaags schouwspel te bewonderen voor de oplettende voorbijganger. Op…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Europese standaard voor duurzame geluidschermen


In Nederland en andere Europese landen staan kilometers aan geluidschermen. Het is belangrijk dat ze geluidsoverlast beperken, en daarnaast liefst zo duurzaam en circulair mogelijk…
Lees meer
Actueel

Wegenbouw

Infra Relatiedagen 2021 verplaatst naar 2022


De komende editie van Infra Relatiedagen die gepland stond op 2, 3 en 4 februari 2021 in Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 1, 2 en…
Lees meer
Actueel

Wegenbouw

A16 Rotterdam pilot voor stikstofreductie in bouwsector


De eerste volledig elektrische 25 tons graafmachine van Nederland is bij de A16 Rotterdam in gebruik genomen. De A16 is daarmee het eerste project dat…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Veiligheid nachtploegen wegenbouw verbeteren


De laatste jaren worden wegwerkzaamheden en onderhoud van snelwegen steeds vaker ‘s nachts uitgevoerd. Dit beperkt verstoring van de verkeersstromen en wegomleidingen tot een minimum,…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Voorbereidende onderzoeken ViA15 in volle gang


Er wordt momenteel volop gegraven, geboord en gemeten in het projectgebied van ViA15. Daardoor lijkt het misschien alsof de bouw al begonnen is, maar dit…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Extra rijstrook A1 Twello-Rijssen geopend


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 24 september 2020 met de convenantpartners de extra rijstrook tussen Twello en Rijssen geopend. Deze extra…
Lees meer
Wegen

Kwaliteit

Wegenbouw

Demonstratietuin voor duurzaam asfalt op A73


BAM Infra Nederland legt op een proefvak van twee kilometer op de A73 bij Roermond een ‘demonstratietuin’ voor duurzaam asfalt aan. Dit is de uitkomst…
Lees meer
Wegen

Wegenbouw

Arcadis/Witteveen+Bos werken aan verbreding A4


Arcadis en Witteveen+Bos werken in opdracht van Rijkswaterstaat de komende vier jaar aan de voorbereidingen voor verbreding van Rijksweg A4 Haaglanden-N14. Het gaat om het…
Lees meer