Colofon

Land en Water

Redactie
Teus Molenaar (redactiecoördinator)
Linda Hulsman (contentregisseur)

Abonnementen
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 494882
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
service@bdu.nl

Redactieadviescommissie
Remco van Beest, kabels en leidingen
ir. Gilbert Boerekamp, bodembeheer
ir. Dick Schaafsma, bruggen
ir. Harry Dekker, ondergrondse constructies
ir. Frits Stas, wegbouwkunde
ing. Wouter Zomer Msc; waterhuishouding

Redactiemedewerkers
Jeroen Bezem
Peter Urbanus

Advertenties
Frank van Gils
Telefoon: 06 – 53888266
E-mail: f.gils@bdu.nl