Colofon

Land en Water

Redactie
Teus Molenaar (redactiecoördinator)
Linda Hulsman (contentregisseur)

Abonnementen
Sanders Woonmedia
Telefoon: 088 – 226 66 88
E-mail: sanders@mijntijdschrift.com

Redactieadviescommissie
Remco van Beest, kabels en leidingen
ir. Gilbert Boerekamp, bodembeheer
ir. Dick Schaafsma, bruggen
ir. Harry Dekker, ondergrondse constructies
ir. Frits Stas, wegbouwkunde
ing. Wouter Zomer Msc; waterhuishouding

Redactiemedewerkers
Jeroen Bezem
Peter Urbanus

Advertenties
Frank van Gils
Telefoon: 06 – 53888266
E-mail: f.vangils@persmanager.nl