header

maandag, 10 december 2018 09:34

Brug behoudt authentiek karakter

De ophaalbrug van Fort bij de Kwakel (zoals het nabijgelegen dorp heet) stamt officieel uit 1906, hoewel de bouw van het vestingwerk al in 1890 begon. De overspanning was dringend aan ver-
vanging toe. Voorwaarde daarbij was dat de historische uitstraling geen geweld mocht worden aangedaan.

Gemeente Uithoorn stond voor een grote uitdaging. De landhoofden van de brug bij Fort bij de Kwakel vertoonden scheuren en begonnen over te hellen. Duidelijk was dat de brug over de Ringvaart dringend aan vervanging toe was. Een moeilijke opdracht, aangezien de locatie met zwaar materiaal moeilijk te bereiken is en er maar één toegangsweg naar het Fort bestaat.
De civieltechnische onderneming Griekspoor heeft deze uitdagende klus uit een aanbesteding verworven. Binnen zes weken is de originele brug geheel vervangen voor een nieuwe, waarbij de authentieke uitstraling behouden is gebleven. Eind september 2018 is deze nieuwe brug in gebruik genomen.

Uitstraling
Een belangrijk onderdeel van de opdracht was dat de uitstraling van de brug diende te passen bij het oude beeld. Dat is waarmee de aannemer de gemeente heeft weten te overtuigen. In het onderwerp is rekening gehouden met zowel het praktische als het visuele vraagstuk. Zo heeft Griekspoor voor behoud van de authentieke uitstraling, onder andere de oude letters van het naambord op de bovenbouw van de brug gebruikt. Voor het praktische deel van de vraag is in het ontwerp rekening gehouden met de toegankelijkheid van zwaar verkeer. Die oplossing is gevonden in het verleggen van de brug: meer in het verlengde van de toegangsweg.

Tijdelijke brug
Voordat er gestart kon worden met de werkzaamheden uit het ontwerp, is er eerst een tijdelijke brug aangelegd naast de bestaande. Dit was noodzakelijk, aangezien de brug de enige manier is om van en naar het eiland te komen. De tijdelijke brug bestond uit pontons en heeft er in totaal zes weken gelegen. In de tussentijd is de oude brug geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Het traject
Het opbouwen van de nieuwe brug is gebeurd in verschillende fasen. Allereerst is er een nieuwe fundering neergelegd en heeft men beschoeiing aangebracht. Daarop konden de betonnen landhoofden worden geplaatst die al in de werkplaats van Griekspoor waren geproduceerd. Tijdens deze werkzaamheden op locatie, is de nieuwe brug met houten brugdek en slijtlagen al zoveel mogelijk voorgemonteerd in diezelfde werkplaats, zodat deze in korte tijd kon worden geplaatst.
Toen de laatste werkzaamheden aan beschoeiing, buispalen en funderingsbalken waren afgerond, zijn de drie brugdekken op woensdag 26 september uiteindelijk op hun plaats gehesen.

Voormontage
Doordat een groot deel van de werkzaamheden in de eigen werkplaats kon worden uitgevoerd, hebben buurtbewoners en bezoekers van Fort bij de Kwakel weinig overlast van de werkzaamheden ervaren. Andere grote voordelen van voormontage in de eigen werkplaats zijn de kortere doorlooptijd en de ideale omstandigheden waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het klimaat heeft op deze manier geen invloed.
Enkel op de momenten dat Griekspoor de toegangsweg gebruikte voor het halen en brengen van zwaar materiaal, was de weg tijdelijk niet beschikbaar. Die toegangsweg was dusdanig smal dat er in het vervoeren van de losse onderdelen een grote logistieke uitdaging zat. Hierdoor kon er niet te veel zwaar materiaal tegelijkertijd op de locatie staan. Planning en omgevingsmanagement was hierbij cruciaal.

Omgevingsmanagement
Bij een project van deze omvang, waarbij er sprake is van één mogelijkheid om van en naar het eiland te komen, is goede communicatie de voornaamste manier om negatieve publiciteit te voorkomen. Griekspoor heeft de omwonenden op twee manieren op de hoogte gehouden: Via het bord bij de centrale afvalinzamelingsplek, en middels social media, brieven en communicatie met belanghebbenden. Griekspoor biedt een extra service van omgevingsmanagement aan, waar Gemeente Uithoorn gebruik van heeft gemaakt. Zo heeft zij onder andere een projectpagina ingericht (https://www.griekspoor.nl/uithoorn) om de buurtbewoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen en aankondigingen.

Tessa Puijk is PR-adviseur bij Van Diemen PR.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties